Het CDA vertrouwt op de kiezer

cda-spijkenisse-logoNog maar 5 weken dan zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad al weer achter de rug, maar op dit moment kan iedereen zien dat de verkiezingen er aankomen.

De pers heeft de kieslijsten van de politieke partijen gepubliceerd en, indien bekend, de hoofdpunten uit de verkiezingsprogramma’s aangegeven.

De politieke partijen gaan nu steeds actiever naar buiten toe. De burger, de kiezer, wordt weer opgezocht. De debatten in de raad worden scherper en ook zie je discussies op internet ontstaan. Beloftes worden gedaan voor al datgene waar de partijen in de nieuwe periode voor gaan. Het zal echter de vraag zijn of deze beloftes kunnen worden waargemaakt.

Voor het CDA is het duidelijk dat er voor de gemeente financieel gezien een moeilijke periode aan komt. De Rijksbezuinigingen ten gevolge van de crisis moeten nog worden gepresenteerd, maar naar verwachting zullen dat forse bezuinigingen zijn. Het CDA verwacht financieel zwaar weer. Dus wanneer er de komende raadsperiode nieuwe projecten worden opgezet zal dit waarschijnlijk ten koste moeten gaan van andere zaken die we nu hebben. Los van het feit dat lopende projecten mogelijk geschrapt moeten worden. Het uitgangspunt van het CDA is dat de zwaksten in de samenleving daarbij moeten worden ontzien.

Veel inwoners van Spijkenisse zullen de discussies in de aanloop naar de verkiezingen volgen, maar of het ook bepalend zal zijn voor hun stemgedrag?

Twee dingen zijn voor mij duidelijk:

1. De kiezer heeft altijd gelijk;
2. De kiezer volgt de politiek goed, zeker ook plaatselijk.

Bij mij rijst nu de vraag of kiezers zich zullen laten leiden door datgene wat nu in de campagne door de partijen wordt aangevoerd? Of zullen de kiezers hun stemgedrag vooral laten bepalen door datgene wat er de afgelopen 4 jaar gerealiseerd c.q. gepresteerd is?

Zelf denk ik dat het een mix van die twee is. Daarnaast zullen de kiezers, die van plan zijn om op partijen te stemmen die landelijk actief zijn, zich ook laten leiden door de wijze waarop die partijen met actuele landelijke thema’s omgaan. Op 3 maart zullen we het weten.

De kiezers die zich laten leiden door datgene wat de afgelopen jaren is gerealiseerd, kunnen niet om het CDA heen.

Het CDA heeft, als relatief kleine partij in Spijkenisse, haar verantwoordelijkheid genomen door 2 raadsperioden achtereen zitting te nemen in het college van B&W. De eerste periode vormde het CDA samen met ONS en de PvdA een college en de laatste 4 jaar met ONS en de VVD. Dat betekende dat we samen met die partijen onze instemming hebben gegeven aan een collegeprogramma. Dat programma voer je vervolgens met de gehele coalitie uit.

Maar dat betekende voor het CDA ook dat je als kleine partij naar buiten toe minder zichtbaar wordt, terwijl je toch veel punten uit het verkiezingsprogramma kunt realiseren. Roepen dat zaken niet goed zijn levert immers veel meer publiciteit op dan constructief meewerken aan de uitvoering van het collegeprogramma.

Samen met ONS en VVD is er de afgelopen periode veel gerealiseerd. Vanuit het CDA hebben we daar op onze wijze een eigen accent aan kunnen geven, vooral omdat Hanneke Hamerslag met de portefeuille sociale zaken op een goede wijze voor de belangen van de zwakkeren in Spijkenisse op kon komen.

Het CDA heeft zich deze raadsperiode maximaal ingezet, zowel in het college als in de raad, om mee te werken om Spijkenisse te vormen tot de stad die ze nu geworden is. Als CDA hebben we daarbij steeds gevraagd om de financiële consequenties van het gevoerde beleid op een juiste wijze onder ogen te zien. Dit heeft in december vorig jaar geleid tot het aannemen van een nieuwe nota in de raad op basis waarvan de benodigde reserves op een meer verantwoorde manier zullen worden bepaald, dan tot nog toe het geval is. De resultaten daarvan zullen deze zomer duidelijk worden.

Ook de komende raadsperiode willen we als CDA ons weer optimaal inzetten voor onze mooie stad. Dat doen we graag.

Daarom luidt mijn derde stelling:

3. Het CDA vertrouwt op de stem van de kiezer.

 

Dirk van der Schaaf Lijsttrekker CDA Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl