Het was een beetje dom

ggdOm de liquidatie van de GGD Zuidhollandse Eilanden snel te laten plaatsvinden heeft de gemeente Spijkenisse het nodig geacht over te gaan tot de aankoop van het GGD-pand te Spijkenisse.

Met de aankoop was een totaal bedrag gemoeid van ca. € 2,1 miljoen.

 

Omdat de gemeente het beleid heeft geen vastgoed in beheer te willen hebben, wilde zij het pand snel doorverkopen. Reden voor de raad om akkoord te gaan met deze transactie.

Niet verkocht 

Al snel bleek er een geïnteresseerde koper te zijn en na onderhandelingen die een jaar duurden meende de gemeente rond te zijn. Enige wat nog restte was de aankoop van de grond onder het pand daar de koper geen erfpacht wilde. Zo geschiedde en in de raadsvergadering van 21 februari 2011 was de volledige transactie goedgekeurd en op 29 april 2011 zouden de stukken bij de notaris worden getekend, aldus wethouder Mourik. Hierbij zouden aanwezig zijn: wethouder Mourik, een vertegenwoordiging van de GGD en een vertegenwoordiger van Thio Pharma, de aankopende partij.

Alles in kannen en kruiken zou je denken, de realiteit bleek anders. Thio Pharma kwam niet opdagen bij de notaris en legde vervolgens nieuwe eisen voor de aankoop neer. Deze eis behelsde het aanwerven door de gemeente van een tweede huurder van het GGD-pand. Gemeente Spijkenisse gaf aan daar niet voor te willen zorgen maar wel te willen helpen bij het zoeken van een tweede huurder. De gemeente was van mening dat het aanwerven van een tweede huurder primair zaak was voor de koper, de gemeente wilde wel faciliteren. Omdat de tweede potentiële huurder afhaakte, was dit voor Thio Pharma reden om van de aankoop af te zien. De gemeente heeft toen besloten Thio Pharma middels een kort geding te dwingen de gemaakte afspraken na te kopen en het GGD-pand af te nemen. Dit kort geding heeft de gemeente verloren.

Trots stelt vragen
Voor Trots was dit reden om aanvullende vragen te stellen over het verloop van deze transactie. Naar nu blijkt heeft de aankopende partij gedurende het proces een wisseltruc uitgehaald. Niet Thio Pharma zou de eerdere onderhandelingen hebben gevolgd maar Medisch Centrum Elementen CV in oprichting in de persoon van de heer Joosten. De heer Thio is mede-eigenaar en was derhalve in de volledige communicatie meegenomen. Toen de heer Thio plots aankondigde met de eerder gemaakte afspraken niets van doen te hebben, slechts langs de zijlijn meegelezen te hebben en nu tot nieuwe afspraken te willen komen, viel het hele plan in duigen. De gemeente gefopt dus.

De raad onjuist voorgelicht?
Op de vraag of wethouder Mourik de raad onvolledig en onjuist heeft ingelicht op 21 februari 2011, kan ik concluderen dat dit niet het geval is, zij ging er destijds vanuit dat de heer Thio en de heer Joosten ook bij de notaris aanwezig zouden zijn. Ook zij was door zijn afwezigheid onaangenaam verrast. Ik concludeer tevens dat de gemeente te goeder trouw heeft gehandeld, maar wel een beetje dom was om zonder enige schriftelijke ondertekening er vanuit te gaan dat het pand al was verkocht. Nooit meer zo doen dus! Wij hopen dat het pand snel verkocht wordt. Trots houdt vinger aan de pols.

Mia Sliwinski, raadslid Trots op NL

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl