Hoe laaggeletterdheid op te lossen?

schrijven“Laten we open kaart” spelen heet de bijeenkomst die op woensdag 9 september van 14.30 tot 17.30 uur wordt gehouden in wijkcentrum De Akkers aan de Lenteakker 5.

Wethouder Marjolijne Lewis heeft samen met het ROC Zadkine diverse maatschappelijke instellingen uit Spijkenisse uitgenodigd om met elkaar te bedenken hoe het probleem van laaggeletterdheid bestreden kan worden.

Onder meer instanties als het Leger des Heils, het CWI, de Voedselbank, de Bibliotheek en schoolbesturen zijn hiervoor benaderd. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de Week van de Alfabetisering 2009.

In Spijkenisse zijn ongeveer 8.500 laaggeletterden. Deze volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Het niveau is vaak te laag om deel te nemen aan onze informatiemaatschappij. Laaggeletterdheid is een probleem met twee kanten. Aan de ene kant durven de laaggeletterden er zelf niet over te praten en aan de andere kant vindt hun omgeving het moeilijk om hen hierover aan te spreken.

De gemeente Spijkenisse wil in samenwerking met de instellingen actief het probleem bestrijden. Hoe kan laaggeletterdheid in Spijkenisse voorkomen worden en vooral, wat kan er aan gedaan worden?

De bijeenkomst is het startschot van het aanvalsplan ‘Trots op taal’ van de gemeente Spijkenisse. Tijdens de middag treedt de interactie theatergroep LEESMIJ op, die genomineerd is voor de landelijke Alfabetiseringsprijzen 2009.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl