Hoelang gaan ze ú nog bedotten met de A4-Zuid?

asfalterenDe Spijkenisser wethouder Mourik (VVD) mislukt totaal in de pogingen om de A4-Zuid aangelegd te krijgen. GroenLinks waarschuwde haar al in het najaar 2007 voor het debacle.

We gaven toen aan dat de lobbypogingen van de Gemeente Spijkenisse contraproductief werkte.

Dat werd eigenwijs afgewimpeld, Jullie zijn maar een klein partijtje was de redenering. De VVD en de lokale partij ONS gingen het gewoon even regelen in Den Haag. Niet dus! Men bereikte het tegenovergestelde. De Hoekse Waarders zijn blij! GroenLinksers pleiten al jaren voor o.a. telewerken, gespreide werktijden, meer, veilig, beter en goedkoper openbaar vervoer.

Op 18 november meldde we al op onze site dat de A4-Zuid een gepasseerd station is. Mede dankzij de verwoede lobbypogingen van de Spijkenisser ONS en VVD. Verkeersdeskundige en adviseur Tjitte Prins van het gerenommeerde adviesbureau Goudappel Coffeng meldt in het AD dat Minister Eurlings geen prioriteit geeft aan deze weg. Groen Links zegt dat niet om autootje te pesten, maar om te werkelijkheid te laten zien en aan te dringen op echte duurzame oplossingen!

Even de feiten op een rij:

  • ONS, VVD, CDA, D66 en later de PvdA in Spijkenisse pleiten al 16 jaar voor een A4-Zuid, maar boeken geen enkele vooruitgang in Den Haag. Het blijft bij roepen in de verkiezingscampagnes.
  • VVD Wethouder Mourik voert een werkgroep aan om de A4-Zuid aan te leggen samen met geld uit het bedrijfsleven. Haar pogingen falen faliekant. De ondernemers hebben er geen Eurocent voor over, als het erop aankomt.
  • Wethouder Mourik start een door gemeenschapsgeld gefinancierde en 10-duizenden Euro’s kostende handtekeningenactie om de 2e Kamer te overtuigen. Deze actie mislukt volkomen. Na heel veel (betaalde) publiciteit komen er slechts ruim 9000 handtekeningen binnen van het hele eiland Voorne-Putten. De tegenstanders, zonder enige financiële steun of medewerking van de gemeente Spijkenisse, haalden ruim 16.200 handtekeningen op. De handtekeningen van de tegenstanders liggen in het Provinciaal Archief. De handtekeningen van de Gemeenten zijn eenzaam achtergelaten in de hal van de 2e Kamer en naar verluid vernietigd. Wethouder Mourik verloor dus met boter en suiker van de, uit uitsluitend vrijwilligers bestaande groep, tegenstanders van de weg.
  • VVD gedeputeerde van Heijningen en voorstander van de A4-Zuid zei het reeds in 2007 in de Provinciale Staten: “Spijkenisse hou op met lobbyen, u loopt ons voor de voeten”. Wethouder Mourik (partijgenote) slaat advies in de wind.
  • Wethouder Mourik weigert autoverkeerremmende maatregelen te nemen. Ze zet volledig in op de A4-Zuid. Daardoor wordt er al vele jaren niets gedaan om de filedruk te verminderen.

Bij iedere gelegenheid geeft GroenLinks aan dat de A4-Zuid er niet komt. Het is een ramp voor de bewoners van Spijkenisse. Duizenden vrachtwagens zullen dagelijks door de stad rijden. Eerst werd dat ontkend, maar in de laatste rapportages staat het duidelijk. De aanleg van de A4-Zuid heeft zeer grote gevolgen voor het verkeer binnen Spijkenisse. Dat betekent dus dag en nacht veel lawaai en extra luchtvervuiling.

Op 18 november 2009 meldden we op de site van Groen Links en aan de Gemeenteraad van Spijkenisse dat de A4-Zuid van de kaarten zijn verdwenen. Er is zelfs geen stippellijntje meer te vinden op de officiële plattegronden. De regering, Provinciale Staten en de Stadsregio Rotterdam trekken geen tijd en geld uit voor de weg. (Bronnen: Crisis en Herstelwet, Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, Rotterdam Vooruit)

Nu blijkt dat de A4-Zuid er niet komt vóór 2030. Optimistici zeggen 2025, maar die rekenen niet op het grote verzet in de Hoekse Waard. Tot die tijd is er in ieder geval geen geld. Dat is geen verzinsel van GroenLinks, maar gewoon een feit. We hebben er ook geen invloed op gehad, want we zijn maar een kleine partij. We hebben er alleen altijd voor gewaarschuwd en gezegd dat er echt iets anders moet gebeuren.

GroenLinks pleit voor gespreide werktijden, telewerken en veel meer, veilig, beter en goedkoper openbaar vervoer. Daar vind je de oplossingen voor de komende 20 jaar. Nog eens 20 jaar lobbyen heeft geen zin. De mensen hebben recht op echte oplossingen en bestuurders die dat durven op te pakken.

Nu reist de vraag: Is de weg dan nog wel nodig? In 2030 is de bevolking gekrompen tot 65.000 en de werkende bevolking gedaald met 24%. En dan komt ook de vraag weer op, die wij al die jaren stelden, wat doen we nú? Laten we de burgers gewoon zitten in de file, of gaan we echt iets doen? De VVD en ONS zetten in de verkiezingscampagne opnieuw in op de komst van de A4-Zuid. Daarmee bedotten ze de kiezers. Laat u zich nóg een keer bedotten en weer voor jaren vertellen dat de weg eraan komt?

Alfred Blokhuizen
Statenlid GroenLinks Zuid-Holland

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl