Hondenlosloopgebieden binnen Rockanje en Oostvoorne

Gemeente Westvoorne heeft in samenspraak met hondenbezitters binnen een relatief korte periode losloopgebieden aangewezen. Deze gebieden liggen binnen de bebouwde kom van Rockanje en Oostvoorne. Vooralsnog is dit een proef. Wanneer de loslooplocaties geen problemen opleveren, gaat Westvoorne over tot definitief maken van de locaties. Naar verwachting gebeurt dit in de loop van dit jaar. Momenteel voert de gemeente ook gesprekken met gebiedsbeheerders voor losloopgebieden buiten de bebouwde kom. Door achtergelaten hondenpoep wordt de leefomgeving in onze gemeente vervuild. Voor veel inwoners wordt dit meer en meer een bron van ergernis. Om de overlast aan te pakken heeft Westvoorne half maart 2010 het hondenpoepbeleid ‘Een beetje baas ruimt zijn eigen hondenpoep op!’ ingevoerd. De eerste reacties op dit beleid waren wisselend. Veel eigenaren vinden de hondenbelasting niet terecht in combinatie met het opruimen, anderen vinden het opruimbeleid juist goed.

Op 21 april ontving de burgemeester 897 handtekeningen voor hondenlosloopgebieden. Deze petitie werd door de hondenbezitters ingediend als aanvulling op het hondenpoepbeleid. Gemeente Westvoorne is in gesprek gegaan met de initiatiefneemster van de petitie. Nog voor de zomer heeft dit geresulteerd in het aanwijzen van losloopgebieden.

Vanuit de algemene plaatselijk verordening (APV) moeten alle honden aangelijnd zijn en is er overal binnen de bebouwde kom een opruimplicht. In de losloopgebieden mogen de honden vrij lopen, maar geldt nog steeds de opruimplicht. Half juli zijn de hondenbezitters met een brief en kaartmateriaal over de losloopgebieden door de gemeente geïnformeerd

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl