Huurders Vereniging Westvoorne houdt ledenvergadering

Op 29 maart aanstaande zal de jaarlijkse ledenvergadering van de Huurders Vereniging Westvoorne plaatsvinden in de grote zaal van Cultureel Centrum “De Man” in Oostvoorne. Aanvang 20.00 uur.
Tot deze vereniging behoren een groot aantal huurders van de dorpen Rockanje, Oostvoorne en Tinte.
Tijdens de vergadering wordt onder meer het jaarverslag toegelicht. De vereniging is tevreden over de resultaten die in 2009 zijn bereikt. Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met het Gemeentelijk Woningbedrijf is het overleg met laatstgenoemde intensiever geworden.
Helaas loopt het ledenaantal iets terug, een trend die bij meerdere huurdersverenigingen in de regio zichtbaar is. Verhuizing naar koopwoningen en onbekendheid van huurders met de werkzaamheden van de vereniging is hiervan de grootste oorzaak.
Op de ledenvergadering zal ook een gastspreker aanwezig zijn: de heer Remco Gras van het Gemeentelijk Woningbedrijf Westvoorne.
Hij zal een uiteenzetting doen over de toekomst van het Woningbedrijf, de intentie van verkoop van huurwoningen in de komende jaren. Alle huurders van Westvoorne zijn welkom.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl