Infomarkt maatschappelijke stages

maatschappelijke stageJongeren in het voortgezet onderwijs zijn vanaf het schooljaar 2011-2012 verplicht om tijdens hun schooltijd een maatschappelijke stage te lopen.

Vanaf dat moment gaat een groot aantal jongeren op zoek naar een stageplaats. Jongeren en hun ouders doen er daarom goed aan zich nu al te oriënteren.

Op woensdag 17 februari is er daarom in het stadhuis een informatiemarkt over die maatschappelijke stages. Allerlei organisaties zijn dan aanwezig en de scholieren kunnen zich alvast voor een stage inschrijven. Op het ‘meet- en greetplein’ kunnen scholieren en organisaties ervaringen met maatschappelijke stages uitwisselen. De markt duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur.

Het doel van de maatschappelijke stages is jongeren in het voortgezet onderwijs tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met de samenleving buiten school én daaraan een onbetaalde bijdrage te laten leveren. Via een maatschappelijke stage doen jongeren ook burgerschapsvaardigheden op. Een maatschappelijke stage kan daarnaast een goede opstap zijn voor vrijwilligerswerk. De jonge stagiair van nu is misschien wel de vrijwilliger van de toekomst.

Inmiddels zijn flink wat scholen in Spijkenisse ervaring aan het opdoen met de stages. Vanwege het grote aantal jongeren dat vanaf 2011 op zoek moet naar een stageplaats en het beroep dat dan wordt gedaan op professionele en vrijwilligersorganisaties, heeft de gemeente een maatschappelijke stagemakelaar aangesteld. Deze stagemakelaar bemiddelt tussen de scholen en scholieren enerzijds en (potentiële) stagebieders anderzijds. Hiervoor wordt ‘Stagerage’ ingezet, een ICT instrument dat ondersteuning biedt bij het samenbrengen, matchen, begeleiden en beoordelen van stages en stagiaires. Stagerage wordt tijdens de infomarkt gepresenteerd. Wethouder Hanneke Hamerslag ondertekent daarnaast zowel met de organisaties als de scholen een samenwerkings-convenant. Ook maakt zij bekend welke organisaties aan een pilot maatschappelijke stage meedoen.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl