Informatieavond plan Boomgaard goed bezocht

boomgaard01Op donderdagavond 24 september is er in het gemeentehuis van Hellevoetsluis een informatieavond gehouden over het toekomstige uitbreidingsgebied Boomgaard (Parnassia).

Ruim 150 geïnteresseerden woonden deze bijeenkomst bij waarop het concept stedenbouwkundig plan en het concept beeldkwaliteitsplan werden gepresenteerd. De reacties op de plannen waren wisselend.

Sommige aanwezigen vinden de geplande bebouwing zonde van de polder, anderen noemden het een schitterend plan en wilden zich het liefst nu al inschrijven voor een woning. De meeste vragen en opmerkingen gingen over de begrenzing van het gebied en de toekomstige ontsluiting. Alle reacties worden meegenomen en bekeken alvorens de definitieve plannen worden vastgesteld.

Voor wat betreft de routes tijdens de bouw beloofde wethouder Joosten dat er gezocht wordt naar die routes die zo min mogelijk overlast geven voor de omwonenden. Daarnaast zegde hij toe een nieuwe informatieavond te organiseren zodra de bouwroutes bekend zijn.

De huidige bestemming in dit gebied is vooral agrarisch. Daarom dient het bestemmingsplan herzien te worden. Vanaf eind november zal de inspraakprocedure voor het (voorontwerp) bestemmingsplan en de (voorontwerp) exploitatieplannen starten. Belanghebbenden kunnen in die periode hun zienswijze indienen. In die periode wordt ook een inspraakavond georganiseerd.

Het plan in het kort

Het concept stedenbouwkundig plan Boomgaard voorziet in de bouw van circa 1100 woningen. Naast woningen wordt er ook een aantal voorzieningen gerealiseerd in dit plan: er komt een (brede) basisschool, zorgsteunpunt, buurtcentrum en een winkelcentrum. Daarnaast omvat het plan uitgebreide maatregelen voor verkeer, parkeervoorzieningen, opvallend veel water en groen en een ruime hoeveelheid speelplekken.

De totale oppervlakte van de locatie Boomgaard bedraagt 50 ha. Het uitbreidingsplan Boomgaard heeft tot doel een aantrekkelijk woonmilieu te worden dat een waardevolle toevoeging is op de Hellevoetse woningvoorraad en voorziet in de woningbehoefte.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl