Ingezonden brief: Culturele- en Elitaire Zelfbevrediging

boekenberg2De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de financiële huishouding van de gemeente Spijkenisse.

Zo werd de gemeenteraad bijgepraat, maar ook de media geïnformeerd, over de inmiddels structureel verliesgevende grondexploitatie.

Tijdens de behandeling van de Kadernota, die de basis vormt voor de begroting 2010, stond het thema gemeentelijke financiën in negatieve zin centraal.

Binnen de muren van het gemeentehuis zijn alle ambtenaren opgeroepen met creatieve besparingsideeën te komen om zo binnen enkele jaren twee tot vier miljoen euro te bezuinigen op het budget voor het ambtenarenapparaat en de uit te voeren werkzaamheden.

De beschikbare financiële middelen voor het totale onderhoud van de openbare ruimte in Spijkenisse zijn ontoereikend, waardoor prioriteiten stellen noodzakelijk is geworden. Dit betekent dat verschillende beheeronderdelen op een nog grotere onderhoudsachterstand worden gezet. Ik kan zo een heel A4-tje volschrijven met financiële knelpunten waar de lokale overheid in Spijkenisse mee worstelt.

Financieël piramidespel

Spijkenisse is in een politieke en financiële draaikolk verzeild geraakt die zijn weerga nog niet kent. Opvolgende projecten moeten de voorgaande projecten financiëren is het credo in Spijkenisse sinds 1994. Zo regeren colleges voortdurend met bewust gekozen en genomen grote financiële risico’s over hun graf heen.

Opvallend is dat miljoenen verslindende prestige-projecten als de futuristische bibliotheek de Boekenberg en het zeer moderne nieuwe theater onaantastbaar blijven. Op deze decadente en peperdure bouwprojecten, die buiten ‘het financiële piramidespel’ van de gemeente vallen zal en mag niet bezuinigd worden, zo houden de bestuurders met steun van groot en klein links in Spijkenisse vast aan hun tunnel- en kokervisie.

De culturele- en elitaire elite

Zou ‘de culturele- en elitaire elite’ van Spijkenisse zich willen onttrekken aan de ongewisse laagconjunctuur? Is overigens de burger in Spijkenisse iets gevraagd? Zij mogen echter wel de kaviaar voor ‘de culturele- en elitaire elite’ betalen.

De financiële ramingen voor de futuristische bibliotheek en het zeer moderne nieuwe theater zijn namelijk met tientallen miljoenen euro’s overschreden. Voor de realisatie van De Boekenberg is al een kapitaalmarktlening van circa 10 miljoen euro afgesloten waar forse rentelasten tegenover staan. Los van de exorbitante bouwbegroting komt er straks ook nog een fikse exploitatie- en beheerbegroting aan te pas om ‘de culturele- en elitaire elite’ van Spijkenisse te bevredigen. De futuristische bibliotheek met het vele glas is straks niet alleen vandalisme gevoelig maar óók klimaatgevoelig.

Zo zal hoogstwaarschijnlijk duur cameratoezicht, maar in ieder geval een kostbaar klimaatsysteem óók nog uitkomst moeten bieden. Ook aan het feit dat de functie van een bibliotheek, door de massacommunicatie maatschappij is gedevalueerd mag niet voorbij gegaan worden bij het legitimeren van buitensporige investeringen.

Het gewone volk

Zou het niet de hoogste tijd worden dat een aantal verantwoordelijke politici, invloedrijke ambtenaren en culturele directeuren in figuurlijke zin met ‘pek en veren’ de stad Spijkenisse uitgebonjourd worden? ‘Het gewone volk’ in Spijkenisse heeft daartoe volgend jaar door de gemeenteraadsverkiezingen een effectief instrument in handen. Gebruik democratische middelen om de culturele- en elitaire zelfbevrediging van de Spijkenisser-elite een halt toe te roepen.

J.P. van Tilburg te Spijkenisse


Heeft u ook wat te melden? Laat het ons weten: redactie@vpinfo.nl. Inhoud op verantwoording van de inzender.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl