Inspraak over herindeling Bernisse-Spijkenisse

fusie-bernisse1De gemeenteraad van Bernisse heeft zich op 19 december 2012 onder voorwaarden bereid verklaard, eind maart 2013 te besluiten over te gaan tot een herindeling met Spijkenisse.

Als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en de raad eind maart inderdaad dat besluit neemt, start een periode van ruim anderhalf jaar, waarin de nieuw te vormen gemeente gestalte moet krijgen.

Bernisse en Spijkenisse zullen in die periode met elkaar moeten overeenkomen, welke kenmerken, waarden en verworvenheden van de huidige gemeenten deel moeten uitmaken van de identiteit van de nieuwe gemeente.

Maar ook al besluit de raad tot herindeling, de gemeente Bernisse zal in zijn huidige vorm tot minimaal 1 januari 2015 functioneren en heeft de mogelijkheid plannen te verwezenlijken die de gemeenteraad in die periode voor ogen heeft.

In gesprek met partners en inwoners

Het college van B&W en de gemeenteraadsleden hechten veel belang aan interactie met hun partners en adviseurs in de gemeente en met betrokken inwoners. Bernisse houdt in februari een aantal gesprekken met partners en adviseurs op het gebied van zorg, economie, sport, ouderen, accommodaties, jongeren, sociaal-cultureel werk, kerken en wil dat ook graag met inwoners van Bernisse doen.

Daarom nodigt het college van B&W van Bernisse de inwoners van Bernisse graag uit om met de burgemeester, de wethouders en de politieke partijen van de gemeenteraad van Bernisse van gedachte te wisselen op donderdag 21 februari tussen 19.00 tot 22.30 uur in het gemeentehuis van Bernisse.

Men wil in die gesprekken over het antwoord op de volgende twee vragen met u van gedachten wisselen:

1. Hoe moet het wensenlijstje van Bernisse er uit zien, als zij straks met Spijkenisse om de tafel zou gaan om te bepalen welke kenmerken, waarden en verworvenheden van beide gemeenten terug moeten komen in de nieuw te vormen gemeente? Wat moet absoluut behouden blijven? Waar moet Bernisse hard op inzetten? Waar mag niet aan worden getornd?

2. Wat moet voor de gemeente Bernisse in de periode tot 1 januari 2015 hoge prioriteit krijgen? Wat moet de gemeente nog realiseren? Wat moet Bernisse absoluut nog voor haar inwoners in die periode doen? Welke ‘opdracht’ zou de gemeenteraad van zijn partners en inwoners nog moeten krijgen?

U kunt tussen 19.00 en 22.30 uur bij het gemeentehuis binnenlopen en met een of meerdere bestuurders en raadsleden discussiëren over bovenstaande vragen. Of het nu gaat over veiligheid, sport, accommodaties, bouwplannen, economie, infrastructuur, beheer en onderhoud, samenwerking, financiën, alles is bespreekbaar.

Als u meer informatie wilt over deze bijeenkomst, kunt u bellen met de afdeling Communicatie van de gemeente Bernisse, tel 0181-667272.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl