ISD blijft voorlopig bestaan

isdTot en met 31 december 2011 blijft de gemeenschappelijke regeling ISD-VPR vooralsnog voortbestaan.

In verband met de gemeentelijke herindeling van Rozenburg, is het niet meer mogelijk om na 2011 de gemeenschappelijke regeling ISD-VPR in de huidige vorm voort te zetten.

Om de toekomstige mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van sociale zaken van de gemeenten Brielle en Bernisse in kaart te brengen, is er een onderzoek gestart. In dit onderzoek wordt zorgvuldig gekeken naar verschillende scenario’s:

Inkoop bij de gemeenten Hellevoetsluis, Spijkenisse of Rotterdam

Voortzetten ISD-VP door de gemeenten Bernisse en Brielle

Uitvoeren van de taken door de gemeenten Bernisse en Brielle

Brielle en Bernisse zijn blij dat de gemeenten Hellevoetsluis, Spijkenisse en Rotterdam hebben aangegeven te willen meedenken over deze vormen van samenwerking. Over enkele maanden is het onderzoek afgerond en nemen de gemeenteraden een beslissing.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne-Putten-Rozenburg (ISD VPR) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bernisse, Brielle en Rozenburg.

De ISD is onder meer belast met de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb). Deze wet kent drie belangrijke onderdelen:

Werk:

De belangrijkste doelstelling van de wet is om iedereen die niet zelfstandig aan het werk kan komen, hierbij de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Dit geldt niet alleen voor mensen die een Wwb uitkering hebben maar ook voor inwoners met een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) of voor wie geen uitkering heeft, omdat er bijvoorbeeld een verdienende partner is. Klik op Links (rechtsboven) en vervolgens Werkbedrijf om naar om naar de website van het werkbedrijf te gaan of klik direct op www.werk.nl om vacatures te bekijken. Via deze site kunt u ook uw gegevens inzien zoals deze bekend zijn bij de ISD. Hiervoor heeft u wel een zogenaamde Digid nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Inkomen:

Daarnaast regelt de Wwb dat mensen die onvoldoende geld hebben om van te leven, een uitkering kunnen krijgen. De uitkering is meestal tijdelijk, omdat het de bedoeling is dat u zo snel mogelijk zelf aan het werk moet om in uw eigen levensonderhoud te voorzien.

Behalve de Wwb voert de ISD ook de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Naast de bovengenoemde wetten, voert de ISD ook de Wet Inburgering uit voor de gemeenten.

Zorg:

Sommige cliënten zijn aangewezen op zorg. Op dit gebied voert de ISD alleen inkomensondersteunende taken uit. Hierbij moet u o.a. denken aan de uitvoering van bijzondere bijstand, enkele speciale regelingen en schuldhulpverlening.

Voor overige zorgaspecten verwijst de ISD cliënten door naar de loketten van de gemeenten en andere instanties. Hier kunnen cliënten terecht voor voorlichting en eventuele extra tegemoetkomingen (bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo).

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl