Jeugdwerkelozen fors lager, bijstandsgerechtigden fors hoger!

werkDe kunst van het onopvallend rectificeren van een onjuist persbericht kan gezocht worden bij wethouder Mourik van de gemeente Spijkenisse.

In het krantenartikel van weekblad Spijkenisse van 11 mei 2010, claimde de wethouder dat het aantal bijstandsgerechtigden met 70 personen was gedaald.

Dit leek erg veel en Trots op Nederland heeft daarop aan de wethouder gevraagd hoe dit cijfer tot stand is gekomen.

Na diverse onvolledige antwoorden vanuit het kantoor van de wethouder heeft Trots eindelijk de juiste cijfer mogen ontvangen. Deze cijfers wezen uit dat Spijkenisse wellicht de grootste daler op het gebied van bijstandsuitkeringen was, dit cijfer echter niet klopte. Er was helemaal geen daling van 70 personen maar het ging om slechts 20!

Trots eiste hierop dat dit artikel gerectificeerd zou worden en wel zo spoedig mogelijk omdat de inwoners van Spijkenisse na een te lange wachttijd eindelijk juist ge├»nformeerd behoren te worden. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heb ik aan de wethouder gevraagd wanneer zij zou gaan rectificeren. Haar antwoord was: zo snel mogelijk, ahum… Want tja, zij wist al geruime tijd dat de cijfers niet overeenstemden met de werkelijkheid en ik denk dat zij zocht naar een mogelijkheid om deze rectificatie zo geruisloos te laten plaatsvinden.

Op 6 juli! Twee maanden na dato rectificeert zij eindelijk, bizar toch, als je beschouwt dat de eerste vragen omtrent het dalingscijfer al op 19 mei zijn gesteld. En dan de manier waarop er wordt gerectificeerd! In het AD van 6 juli staat een persbericht van de wethouder met als kop: Aantal jeugdwerklozen fors lager! In de laatste alinea staat pas te lezen dat het cijfer van de daling van het aantal bijstandsgerechtigden onjuist was, maar, jubelt de wethouder, we zijn nog steeds de grootste daler van het land. Ja, zo lust ik er nog wel een… Waarom rectificeert de wethouder niet gewoon correct?

In een persbericht waarin zij aangeeft dat het eerdere bericht onjuistheden bevat en dat zij nu de juiste gegevens prijsgeeft. Dan doe je recht aan je inwoners en laat je zien dat zowel deze inwoners als de raad serieus genomen worden door het college. Beste wethouder, als u het dan niet doet, dan doe ik, als volksvertegenwoordiger in de raad van Spijkenisse, het wel voor u: in het persbericht van 11 mei j.l. in o.a. Weekblad Spijkenisse, is verkeerde informatie gegeven, het aantal bijstandsgerechtigden in Spijkenisse is gedaald met 20 i.p.v. 70.

Daaraan vastgeknoopt rijst ook de vraag ofdit een echte daling is of slechts een verschuiving. Als je op de site van het CBS kijkt valt te zien dat er een daling van het aantal bijstandsgerechtigden onder 25 jaar is van 10. De vraag is nu, waar zijn die jongeren gebleven? Zijn ze aan het werk of zijn ze verplaatst naar de nieuwe regeling van Spijkenisse, de WIJ? Ook hier heb ik aan de wethouder opheldering over gevraagd. Zodra ik het antwoord heb gekregen laat ik u dat weten, het kan even duren…

Mia Sliwinski,
raadslid gemeente Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl