Kernplatform Zuidland van start met 12 deelnemers

Op woensdag 11 juni was er een bijeenkomst voor bewoners van Zuidland over het kerngericht werken van de gemeente Bernisse. Bewoners krijgen bij het kerngericht werken meer invloed op het gebied van leefbaarheid in hun de kern. De avond was georganiseerd om een leefbaarheidsagenda samen te stellen met de grootste prioriteiten van bewoners en het oprichten van een kernplatform in Zuidland.

Leefbaarheidsenquête
Voorafgaand aan de bewonersavond hadden 105 inwoners (5%) de enquête ingevuld over de leefbaarheid in Zuidland. De bewoners geven de leefbaarheid in Zuidland een 7,6, een prima score. Zuidland is een rustige kern waar je prettig woont. De renovatie van de gemeente enige jaren geleden heeft hieraan bijgedragen. Wel is het jammer dat de wijk Kreken van Nibbeland nog in aanbouw is en dat dit door de recessie stil ligt. De grootste problemen voor Zuidland zijn de overlast van dronken jongeren, het fout parkeren in de smalle straatjes en het te hard rijden. Ook moeten de kwaliteit en het aanbod van woon-, groen- en speelvoorzieningen verbeteren. De betrokkenheid van bewoners daarbij kan omhoog en de overlast door jeugd of anderen kan omlaag.

Leefbaarheidsagenda
Tijdens een werkatelier stelden de bewoners de leefbaarheidsagenda voor Zuidland samen. In vier groepen bespraken de bewoners de verbeterpunten. Belangrijke verbeterpunten zijn: het behoud van belangrijke voorzieningen, zoals woonzorgcentrum Bernissesteyn, winkels, kerken, verenigingen, huisartsen, apotheek, gemeentewerf Zuidland en sportvoorzieningen. Bewoners willen meer ‘blauw’ op straat tegen jeugdoverlast en het ‘te hard rijden’ op de Molendijk, de Julianastraat en de Kerkweg moet worden teruggedrongen. Ook willen ze graag een 24-uurs meldpunt voor zorg. De wensen en behoeften van de bewoners werden heel duidelijk door de 20 punten op de leefbaarheidsagenda.

Kernplatform
In elke kern van Bernisse wil de gemeente een kernplatform oprichten om samen met inwoners en maatschappelijke organisaties de leefbaarheid in de kern te verbeteren. Bewoners worden voortaan vroegtijdig bij nieuw beleid en plannen betrokken en leveren ook een bijdrage bij de uitvoering van de plannen. Het gaat om een andere nieuwe manier van werken. Aan het eind van de avond bleek dat 12 bewoners zich hebben aangemeld voor het kernplatform in Zuidland. Kernwethouder Wim Kruikemeier: “Met de oprichting van het Kernplatform Zuidland heeft elke kern in Bernisse nu een eigen kernplatform. 12 bewoners hebben zich in Zuidland aangemeld, een prima resultaat. De eerste vergadering van het nieuwe kernplatform is op 24 juni gepland. Dan maken de bewoners een keuze uit de onderwerpen, die zij het eerst willen aanpakken.”

 

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl