Koninklijke onderscheidingen voor raadsleden

lintjesregen01Op dinsdag 9 maart zijn, tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling, drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt door burgemeester P. Bouvy-Koene.

Er is een onderscheiding voor de heer J.R. Bonninga, mevrouw T. de Hoog-Hoogvliet en de heer C.W.J. Versteeg.

De heer Bonninga (CDA) is raadslid geweest vanaf de verkiezingen van 1990 tot aan de verkiezingen van 1998. In tweede termijn is hij raadslid geweest van 2002 tot 2010. Na een raadslidmaatschap van in totaal 16 jaar neemt de heer Bonninga op 9 maart afscheid. Hij wordt benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege de duur en intensiteit van zijn verdiensten als raadslid.

Ook mevrouw T. de Hoog-Hoogvliet ontvangt ter gelegenheid van haar afscheid als gemeenteraadslid een Koninklijke onderscheiding. Mevrouw De Hoog is ruim 16 jaar raadslid geweest voor het CDA Bernisse. Bovendien is zij plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid van de burgemeester.

Naast het raadslidmaatschap was mevrouw De Hoog van 1973 tot 1976 bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs in Zuidland. Van 1979 tot 1985 was zij bestuurslid van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB) en vertegenwoordiger in het Provinciaal Bestuur. Na 1985 werd zij secretaris van deze vereniging. Van 1990 tot 1992 werd zij secretaris van de (landelijke) Centrale van Plattelandsvrouwen. Dit is een samenwerking van 3 plattelandsvrouwen organisaties. Mevrouw De Hoog was in het bijzonder betrokken bij de gezamenlijke projecten over emancipatie.

Mevrouw De Hoog-Hoogvliet heeft van 1975 tot 2001 als verpleegkundige gewerkt in De Plantage in Brielle. Vanaf 2001 is zij nog steeds aanwezig in De Plantage alleen op vrijwillige basis voor het vervullen van vrijwilligerswerk. Mevrouw De Hoog wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer C.W.J. Versteeg wordt ook Koninklijk onderscheiden. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Versteeg is raadslid geweest voor D66 Bernisse van 1996 tot 2010. Naast zijn raadslidmaatschap is hij sinds juli 2000 bestuurslid van de decanenbijeenkomst Zuid-Holland.

Mevrouw De Hoog-Hoogvliet en de heren Bonninga en Versteeg nemen alle drie afscheid van de raad op 9 maart 2010. Van vijf andere raadsleden wordt eveneens afscheid genomen: de heren B. Hummel (VVD), R.P. van Dam (VVD), A.A. Eikenaar (PvdA), J.C. Hoenderkamp (PvdA) en mevrouw W. Kon-van der Heiden (CDA).

Burgemeester Bouvy-Koene zal aan de heer A.A. Eikenaar en mevrouw W. Kon-van der Heiden de eremedaille van de gemeente Bernisse uitreiken. Beide raadsleden hebben zich gedurende twee raadsperioden verdienstelijk gemaakt voor de Bernisse samenleving.

Bernisse-onderscheidingen{BANNER}

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl