Kwaliteit door collectiviteit

halfwegTijdens een ontbijtbijeenkomst werden ondernemers van de bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering bijgepraat over parkmanagement.

Parkmanagement heeft als doelstelling de kwaliteit, uitstraling, bereikbaarheid en het beheer op een wenselijk niveau te brengen en te houden.

Burgemeester Salet, als voorzitter van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse (SPBS), opende vanmorgen de bijeenkomst. Zij sprak de hoop uit dat alle ondernemers mee zullen werken aan het parkmanagement. Dat is in ieders belang.

Een jaar geleden heeft er een schouw plaatsgevonden waaruit naar voren kwam dat de aanblik van de openbare ruimte verbeterd kan worden. Ook moet verpaupering voorkomen worden door leegstand te bestrijden. Door gezamenlijk op te trekken is het mogelijk om verbeteringen aan te brengen en kosten te besparen.

Als voorbeeld gaf Boyd Bartels, de parkmanager, de collectieve afvalinzameling, een project dat nu opgezet gaat worden. Op het bedrijventerrein de Gadering besparen bedrijven tussen de 26% tot 53% op hun kosten voor afvalverwerking. Niet alleen de kosten dalen, maar ook het aantal verkeersbewegingen. Ron Neele, van de Stichting Bedrijventerrein Hoogvliet-Gadering legde zijn collega’s in Spijkenisse uit dat deelname aan parkmanagement de beste oplossing is. Een aantal jaren geleden stond hij zelf sceptisch tegenover het instellen van parkmanagement in Hoogvliet, maar hij heeft inmiddels de voordelen van collectief handelen ingezien.

Ook de provincie en de gemeente zien voordelen in parkmanagement en verstrekken subsidie. De gemeente doet dat voor een periode van drie jaar. Het is wel de bedoeling dat alle ondernemers meewerken. Meeliften op de voordelen, maar er niet aan bijdragen is niet collegiaal, aldus dagvoorzitter Gerard de Haan. Ondernemers kunnen zich aanmelden met het formulier dat zij aan het slot van de bijeenkomst hebben ontvangen, of via www.spbs.nl

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl