Lichte stijging aantal verkeersslachtoffers Spijkenisse

ongeluk-auto-scooter01Onlangs is de Verkeersveiligheidsmonitor 2008 aan het gemeentebestuur gepresenteerd.

De monitor geeft een beeld van de slachtofferongevallen over het afgelopen decennium van alle vervoerswijzen in Spijkenisse.

Het rapport geeft een schat aan informatie over onder andere trends, referentiegebieden en verschillende groepen verkeersdeelnemers. De monitor zal worden gebruikt bij het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Ondanks stijging, lager dan gemiddeld

De monitor geeft aan dat het aantal slachtoffers in Spijkenisse lager is dan in de vergelijkbare verstedelijkte gebieden in Nederland. Wel is er sprake van een lichte toename in de laatste 5 jaar.

Het blijkt dat vooral het aantal slachtoffers bij het langzaam verkeer toeneemt en bij automobilisten juist daalt. In Spijkenisse is het aandeel verkeersslachtoffers onder het langzaam verkeer (bromfiets, fiets en voetganger) bijna tweederde van het totaal. En dat is hoger dan gemiddeld in de stadsregio. Opvallend is dat veel jeugd en jong volwassenen hier deel van uitmaken en meer slachtoffers vallen in de avondspits wanneer het schemert.

De monitor vraagt er aandacht voor en komt met enkele aanbevelingen. Meer aandacht voor verkeerseducatie, meer voorlichting over de zichtbaarheid. Dus een goede verlichting op fiets en bromfiets, een lichte kleur van kleding of reflectorarmbandjes.

Verkeerswethouder Christel Mourik: “Veel hotspots zijn al aangepakt. Denk maar aan de twee nieuwe rotondes op de Hekelingseweg. Maar ik wil dat Spijkenisse nog veiliger wordt. Daarom gaan we twee locaties analyseren waar nu de laatste tijd weer meer slachtoffers zijn voorgekomen. Dat zijn de Hekelingseweg/Ruwaard van Puttenweg en Groene Kruisweg tussen Baljuwplein en Spijkenisserbrug. Deze onderzoeksprojecten zijn bij de Stadsregio voor subsidie aangemeld”.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl