Liever meer donkerblauw op straat

politie02De Lokale Politieke Federatie Spijkenisse wil dat de nu nog slecht bereikbare, onzichtbare en onbekende wijk- en buurtagenten de bekendste personen van Spijkenisse worden.

Dat deze politieagenten zo snel mogelijk gaan fungeren als bekende vertrouwenspersonen, aanspreekpunten en vraagbakens van burgers is de nadrukkelijke wens van de LPF.

In het nieuwe LPF-verkiezingsprogramma wordt dit onderwerp een Top 10 speerpunt.

In het straatbeeld van Spijkenisse verschijnt steeds meer ‘hulppolitie’ die politieagenten helpen en ondersteunen met het handhaven van de openbare orde en de veiligheid. Meer dan 100 buurtpreventielopers, meer buurtbemiddelaarkoppels en gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s) die extra taken en activiteiten (in duo-vorm) krijgen toebedeeld verdienen uiteraard complimenten en respect.

Hulp- en burgerpolitie

Maar met de toename van de ‘hulp- en burgerpolitie’, die steeds meer handhavingstaken, veiligheidstaken en politieverantwoordelijkheden in de openbare ruimte overnemen, verdwijnen de professionals meer en meer van de straat. Uit onderzoek blijkt dat inzet voor andere diensten zoals nooddiensten, bureaucratie, controledrift, de formuliertjescultuur op de werkvloer, computersystemen die niet goed werken en bezuinigingen hiervan de oorzaken zijn. Nog minder aanwezigheid van agenten op straat en in de buurten is voor de LPF onacceptabel.

Ook de ‘oneerlijke verdeling’ van het beschikbare politiepersoneel over de totaal 8 politie-districten in de regio Rotterdam-Rijnmond is de Lokale Politieke Federatie Spijkenisse een doorn in het oog. Het politiedistrict De Eilanden beslaat ruim de helft van de hele politieregio Rotterdam-Rijnmond. Ondanks de ‘grote stad’-problemen van Spijkenisse en Hellevoetsluis zijn er van de in totaal meer dan 6000 politie Rotterdam-Rijnmond-medewerkers slechts 300 werkzaam binnen district De Eilanden. Dit is (verhoudingsgewijs) het laagste aantal van alle districten.

Een LPF-‘brandbrief’ is gestuurd naar minister Ter Horst, de korpsleiding Rotterdam-Rijnmond en de burgemeester van Spijkenisse. In deze brief wordt onder de aandacht gebracht dat de slecht bereikbare, ‘onbekende en onzichtbare’ wijk- en buurtagenten, de ‘hulp- en burgerpolitie’ die steeds meer politietaken vervullen, de toegenomen werkdruk en de toegenomen bureaucratie in het politiekorps Rotterdam-Rijnmond en de onevenredige politiebezetting in de regio Rotterdam-Rijnmond onwenselijk is. Met de LPF-‘brandbrief’ steunt de Lokale Politieke Federatie Spijkenisse ook alle burgemeesters, die op dinsdag 24 november 2009 tijdens het plenaire debat over de begroting van Binnenlandse Zaken, stelling nemen tegen de bezuinigingen bij de politie.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl