LPF Spijkenisse gaat door!

lpf-spijkenisse-doorstartDe plotselinge intrede van TON in Spijkenisse heeft de LPF hartverwarmende reacties opgeleverd. Daardoor staat stoppen niet meer op het lijstje van de achtergebleven leden.

De letters “LPF” blijven bestaan, maar zullen bij de inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen te staan voor “Lokale Politieke Federatie” aangevuld met “Spijkenisse”. Er is gekozen voor een federatie om aan te geven dat het bevorderen van de samenwerking tussen lokale en regionale politieke partijen het uitgangspunt is.

Middels deze “LPF-doorstart” blijft ook in de toekomst alle inzet en het werk in lijn met de politieke en maatschappelijke ideeën en opvattingen van wijlen Pim Fortuyn, neergelegd in zijn talrijke boeken en geschriften. Dit betekent onder andere vasthouden aan de menselijke maat en optimale betrokkenheid en (tussentijdse) zeggenschap voor de burgers. Zo wil de vernieuwde LPF een jongeren- en ouderenadviesraad laten installeren die gevraagd en ongevraagd adviezen gaan verstrekken inzake collegeadviezen en initiatiefvoorstellen vanuit de gemeenteraad. Ook een referendumverordening wordt een verkiezingsspeerpunt zodat burgers medezeggenschap krijgen over grote maatschappelijke issues en thema’s. Daarnaast blijft de LPF zich met volle overtuiging inzetten voor Dierenwelzijnsbeleid. De overige verkiezingsspeerpunten worden in een later stadium openbaar gemaakt.

Afmaken waar aan begonnen is en het verder uitrollen en vernieuwen van het LPF-partijprogramma is onverminderd de missie. Verder vinden zij het belangrijk dat de “Lokale Politieke Federatie Spijkenisse” meer nog dan de “Lijst Pim Fortuyn Spijkenisse” een lokale actiepartij wordt die de stem laat horen van burgers en organisaties die op lokaal overheidsniveau tegen kleine en grote problemen aanlopen.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl