LPF: Zorgen over oppositie Spijkenisse

insprekenDe verkiezingen zijn achter de rug. De stemmen zijn geteld. De zetels zijn verdeeld. De nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd.

De collegeonderhandelingen zijn in volle gang. Aan het collegeprogramma wordt hard gewerkt. De afgelopen week stond in het teken van benoemingen, beëdigingen en vaststellingen.

Ter voorbereiding op alle formele en officiële plichtplegingen in de raadsvergadering van woensdag jongstleden was er op maandag 29 maart 2010 een fractievoorzittersoverleg. De in die vergadering uitgesproken steun van de ONS en VVD fractie aan de kandidatuur van de heren Oomen, Veenstra, Tebrugge en v.d. Dussen leidde tot groot onbegrip bij de twee grootste oppositiepartijen.

Spijkenisse telde niet eerder zoveel oppositiepartijen als in de nieuwe raadsperiode. Daarom is het mijns inziens van groot belang dat de oppositiepartijen haar krachten zoveel mogelijk bundelt en daarmee beleid afdwingt in de raad en tevens statements afgeeft aan de coalitiepartijen. Een partijpolitiek overstijgend onderwerp als de verdeling van commissievoorzitters was een kans voor open doel. In plaats van mosterd ná de maaltijd, klaagzang-persartikelen, opgesteld door de fractievoorzitters van de twee grootste oppositiepartijen, hadden ze in mijn optiek beter hun energie kunnen steken in stevig gezamenlijk oppositieoverleg.

Als de gang van zaken zoals in de afgelopen week, een voorbode voor dé manier van oppositie voeren wordt dan is de missie bij voorbaat kansloos. Met ‘Calimerogedrag’ en steeds dezelfde ‘klaagliederen’ gaan de onderliggende partijen het verschil in de Spijkenisser gemeenteraad absoluut niet maken. Verkiezingsuitslagen bewijzen dat telkenmale. ‘Weg met het kinderachtige calimero-gedrag!’ Investeer liever in een regenboog-oppositie!!!!!!!

Jos van Tilburg
Partijvoorzitter
Lokale Politieke Federatie Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl