Maarlandschool voor speciaal onderwijs krijgt steun

maarlandschoolDe St. Vrienden van de Maarlandschool is voorjaar 2011 opgericht met het doel de Maarlandschool voor speciaal onderwijs te ondersteunen in al haar activiteiten.

Loes Hebing, adjunct-directeur van de Maarlandschool en haar collega Teus Mourik, hebben in het voorjaar van 2011 het initiatief genomen de stichting Vrienden van de Maarlandschool op te richten.

Loes vertelt dat de Maarlandschool de enige school op Voorne-Putten en Rozenburg is die speciaal onderwijs verzorgt voor leerlingen met een verstandelijke beperking. De school heeft een regionale functie.

 

De Maarlandschool heeft een breed scala aan leerlingen binnen haar poorten. Zo heeft zij een so afdeling voor de leerlingen tot 12 jaar, een vso afdeling voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, een auti-structuur-afdeling en een vestiging in Spijkenisse, bestemd voor leerlingen met een mg status. Dit betekent dat de leerlingen meervoudig gehandicapt zijn.

De noodzaak om een stichting op te richten heeft meerdere redenen licht Teus toe. De sponsoring in het onderwijs is bezig een opmars te maken, door een terugtredende overheid. Flinke bezuinigingen raken het onderwijs de komende jaren. Ook zijn er stukje bij beetje de afgelopen jaren al bezuinigingen doorgevoerd. Dit gaat bijvoorbeeld ten koste van het buitengebeuren. De inrichting van het schoolplein, speeltoestellen die uitnodigen tot ontdekken , spel en beweging. Voor kinderen is bewegen een noodzaak, in het bijzonder voor onze leerlingen die vaak een motorische beperking moeten overwinnen. De stichting met haar sponsoractiviteiten kan hier een flink handje bij helpen.

Loes vult aan dat de Maarlandschool met haar afdeling voortgezet speciaal onderwijs een belangrijke opdracht heeft jong volwassenen met een verstandelijke handicap te begeleiden naar arbeidsmatig werk. De kranten staan er vol van op dit moment. Minister Donner wil het aantal Wajongers terugbrengen. Elke leerling moet naar capaciteit arbeidsmatig werk gaan leveren. De Maarlandschool heeft allerlei stageprojecten lopen om de leerlingen op de juiste plaats te krijgen. Zij heeft hierbij in het recente verleden 2 jaar lang een subsidie gekregen van het Europees Sociaal Fonds. Het welbevinden van deze doelgroep is uitermate belangrijk. Onze jongens en meiden ontplooien vaak veel talenten op de werkvloer, mits ze op een juiste manier worden begeleid.

Ook de leerlingen dragen hun steentje bij aan het inzamelen van geld. Zo organiseert de school samen met leerlingen en docenten een voorjaarsmarkt en een een winterfair. Ook de maandelijkse inzameling van oud papier wordt in de “pot”gestopt. Al deze activiteiten motiveren de leerlingen. Heel gezellig en de opbrengst is altijd de moeite waard.

Ook heeft de school een winkeltje. Hierin verkopen de leerlingen hun eigen gemaakte producten. Kaarsen uit eigen kaarsenmakerij. Door deze activiteiten leren onze leerlingen. Dit alles onder begeleiding van de arbeidstoeleiders.

Wij willen niet zielig doen, roept Loes uit. Echter, onze doelgroep heeft ongevraagd wel een beperking meegekregen. Heel vaak vanaf de geboorte, in een aantal gevallen door een ziekte of een ernstig ongeval. Ook woont een deel van onze leerlingen in een instelling. Gevolg van de handicap en of het gevolg van te grote belasting voor ouders en of gezin.

Zoals iedere school heeft ook de Maarlandschool een onderwijsbudget. Daarvan worden leermiddelen en verbruiksmaterialen bekostigd.Daar redden we het echter niet mee om al onze wensen te realiseren.

Teus en Loes benadrukken dat de school er niet alleen is om te leren, “Wij willen de leerlingen binnen en buiten de schooluren ook gezellige en leuke activiteiten aanbieden. Veel van onze leerlingen komen uit gezinnen waar deze kwaliteit niet vanzelfsprekend aanwezig is”.

Elk jaar organiseert de school een activiteitenweek voor de leerlingen. Vaak zijn hierin leermomenten te vinden. Bijvoorbeeld je angst overwinnen bij een survival. Zo worden de leerlingen geactiveerd en geconfronteerd met zaken die over hun dagelijkse horizon heen reiken. Docenten steken hier hun vrije tijd in. Met veel genoegen en voldoening kijken we terug op deze activiteiten. De leerlingen vinden het prachtig en praten er vaak over op onverwachte momenten, soms maanden later.

Ook liggen er nu plannen op tafel om de Maarlandschool te huisvesten in het voormalige “Waterschapshuis”aan de Rik te Brielle. Een locatie waar perspectief in zit. Een veel ruimer buitengebeuren, meer ruimte om de arbeidstoeleiding in de verschillende richtingen – dierhouderij, groenvoorziening, techniek , horeca, houtbewerking en arbeidstraining – te realiseren. Veel opdrachten vanuit het Ministerie OC en W, maar tegelijkertijd meer flinke bezuinigingen.

De stichting heeft een breed bestuur. Ab de Moor en Marnix Trouwborst komen uit het bedrijfsleven. Mevrouw Anke Ewald vertegenwoordigt de ouders en is met haar bedrijf werkzaam geweest in de logistieke sector. Loes en Teus zijn beiden verbonden aan de Maarlandschool.

Tot slot spreken Loes en Teus de wens uit dat de school en toekomstige sponsoren in een win-win situatie elkaar kunnen ontmoeten.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl