Mantelzorg? Doe het samen

mantelzorgDit was de slogan die dit jaar verbonden was met de Mantelzorgdag 2009. De gemeente Hellevoetsluis had mantelzorgers op 10 november uitgenodigd in het kader van de Mantelzorgdag.

Ongeveer 25 mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om een high-tea te gebruiken op het stadhuis.

In de toespraak van wethouder Wibo Bouma werd een mantelzorger omschreven als iemand die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt. Als familielid, buur, vriend of gewoon vanuit solidariteit. Veel mensen realiseren zich niet dat ook zij mantelzorger zijn. Je zorgt toch “gewoon” voor je zieke partner, je kind of je ouders? Is dat zo bijzonder? Dit is een vaak gehoorde kreet van mensen die geheel vrijwillig de zorg van een familielid of een vriendin/buurman hebben overgenomen.

De mensen die mantelzorger zijn, geven dan ook aan dat zij zich vaak overbelast voelen, dat zij het moeilijk vinden om de weg te vinden in de regels die er zijn en dat zij zich er vaak alleen voor voelen staan. Ook laten zij weten dat zij behoefte hebben aan meer ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de gemeente, meer duidelijkheid in de regels en betere voorzieningen.

Het netwerk van een mantelzorger.

Niet voor niets appelleerde de wethouder aan het thema van de mantelzorgdag: “het netwerk”. Het netwerk werd omschreven al de steuncirkel rondom de mantelzorger. In het netwerk zullen vaak familie, vrienden, buren opgenomen zijn, maar ook lotgenoten, zoals u deze wellicht tijdens de maandelijkse mantelzorgsalon tegen bent gekomen. Ook het Rijk en de gemeente willen en moeten een rol vervullen in dit netwerk.

De wethouder was van mening dat mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteund moesten worden. Het Zorgloket, stichting PUSH en SBO zijn belangrijke instanties die mantelzorgers daadwerkelijk kunnen ondersteunen.

Na de speech van de wethouder is er gediscussieerd over de stelling: “Een netwerk opbouwen kost tijd”. Welke mogelijkheden zijn er om netwerken van mantelzorger verder uit te bouwen in je familie, je buurt, bij organisaties en met de deelnemers van de mantelzorgsalon? Een belangrijk punt was dat je als mantelzorger ook dient te investeren in de relatie met de ander. Mensen geven eerder hulp als je bekend ben, als ze op de hoogte zijn met je verhaal en de helpende persoon ook gezien wordt.

Als gebaar van dank voor de fantastische inzet kregen alle mantelzorgers een theaterbon voor een avondje uit.

Wilt u meer weten?

Wilt u uw netwerk ook uitbreiden om de zorg voor een partner, kind, buurvrouw of een vriend te verlichten? Kom eens naar de mantelzorgsalon, die elke maand georganiseerd wordt. Bij stichting PUSH of bij de SBO kunnen ze u informeren over tijd, plaats en programma van de mantelzorgdag.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl