Maximaal 3 dagen regeling Brielse Meer

Het t Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg heeft begin dit jaar besloten om het handhaven van de ligplaatsenregeling, de zogenaamde drie-dagen-regeling, weer op te nemen in de handhavingsprioriteiten voor het  Brielse Meer.

Belangrijkste reden hiervoor was het aantal toenemende klachten over het niet naleven van de drie-dagen-regeling , permanent verblijf en op ongeoorloofde wijze gebruik maken van steiger en oevers. 

Het Recreatieschap heeft in het Brielse Meer vele openbare aanlegplaatsen gecreëerd ten behoeve van de watersport. Op het Brielse Meer geldt voor recreatieschepen een drie-dagen-regeling. Deze regeling heeft als doel het voorkomen van langdurig gebruik van de mooiste aanlegplaatsen. Door de opzet van de regeling kunnen alle watersporters gebruik maken van de diverse openbare ligplaatsen in het gebied. 

De regeling houdt in dat men maximaal 3 aaneengesloten dagen (2 nachten) aan dezelfde steiger mag liggen. Daarna dient men minimaal 500 meter te verhalen en mag men niet binnen 5 dagen terugkeren op de laatst gebruikte steiger. Voor Schepen van 16 meter en meer geldt dat men alleen gebruik mag maken van de speciaal voor deze schepen aangewezen steigers. Over het algemeen wordt er door de recreanten positief gereageerd op de controles.

Afgelopen vrijdag 7 augustus 2009 zijn 20 processen-verbaal opgemaakt tegen gebruikers van de aanleg mogelijkheden op het Brielse Meer omdat zij de drie-dagen-regeling overtraden. Sinds het begin van dit seizoen hebben de handhavers van G.Z-H op projectbasis gecontroleerd op naleving van de drie-dagen-regeling op het Brielse Meer.

In eerste instantie is er tijdens de controles vooral duidelijk gemaakt wat de regels precies zijn, zodat alle gebruikers weer wisten wat wel en wat niet was toegestaan. Vervolgens is er geregistreerd en werden overtreders gewaarschuwd.

Ook in de komende periode zal er door de handhavers van G.Z-H verbaliserend worden opgetreden tegen overtreders.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl