MEC gate: Geen voorschot schadeloosstelling gezondheidscentrum

De gemeente Spijkenisse reageert verheugd. middels een persbericht, op de afwijzing in kort geding van een voorschot op een mogelijke schadevergoeding voor gezondheidscentrum MEC.

Het bedrijf had in kort geding gevraagd om een voorschot van 1 miljoen euro op de geleden schade. De rechter heeft het gevraagde voorschot in een uitspraak in kort geding afgewezen.

De kliniek was gevestigd op het industrieterrein Halfweg. Nog voordat de kliniek zijn deuren opende heeft de gemeente het bedrijf laten weten dat deze vestiging in strijd is met het bestemmingsplan. Vestiging van MEC zou kunnen leiden tot een precedentwerking met betrekking tot andere, afwijkende voorzieningen, zo stelt de gemeente.

Hoewel de kort geding rechter geen uitspraak heeft gedaan over de rechtmatigheid van de eis tot schadeloosstelling ziet wethouder Mourik deze uitspraak als steuntje in de rug. “Het is een duidelijk signaal van de rechter dat de discussie over de rechtmatigheid van de vestiging eerst nog inhoudelijk besproken dient te worden bij de Raad van State.” aldus de reactie, in het door de gemeente uitgegeven persbericht.

De gemeente Spijkenisse heeft graag een dergelijke kliniek binnen haar grenzen. Met MEC is getracht tot een minnelijke oplossing te komen voor het ontstane geschil.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl