Meedenken over nieuw Wmo-beleid

wmo-beleid-hellevoetsluisMaandag 3 december vond de startbijeenkomst plaats voor het nieuwe Wmo-beleidsplan van de gemeente Hellevoetsluis.

Professionals van maatschappelijke organisaties, raadsleden en leden van de adviesraden bespraken met elkaar de situatie en problemen van fictieve inwoners van de gemeente.

Ook vond er discussie plaats over bouwstenen voor het nieuwe beleid. De gemeentesecretaris gaf een korte uitleg over de uitgangspunten die in het nieuwe plan centraal zullen staan.

De bijeenkomst was georganiseerd om inhoud te geven aan het nieuwe Wmo-beleidsplan. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Het is een breed plan dat veel onderwerpen bestrijkt, van leefbaarheid in wijken, maatschappelijke opvang aan daklozen, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers tot ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.

Het was voor de aanwezigen een mooie gelegenheid om in een vroeg stadium mee te denken en mee te praten over het toekomstige beleid. Voor raadsleden en leden van adviesraden bood de bijeenkomst een waardevolle inkijk in de dagelijkse praktijk waar zorg- en welzijnswerkers mee te maken hebben. “Ik ben in 30 jaar zelden bij een bijeenkomst geweest waar ik zoveel inzichten en kennis heb opgedaan”, aldus commissielid Van der Wiel.

Ook inwoners van de gemeente zijn uitgenodigd om mee te denken via het internetburgerpanel en de gemeentelijke website. Dit onderzoek is eind november afgerond. De gemeente is blij met alle inbreng en ideeën en wil de uitkomsten gebruiken in het nieuwe beleidsplan.

De eerste versie van het plan wordt in maart 2013 voorgelegd aan de Adviesraad Welzijn, de Economische Raad en de Hellevoetse Jongerenraad. Op basis van hun adviezen kunnen nog wijzigingen in het plan worden aangebracht. Uiteindelijk wordt het definitieve beleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Dat gebeurt naar verwachting in juni 2013

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl