Meer Reinis van ons geld

reinis-vuil

Na het bestuderen van het begrotingsprogramma van 2009 zien wij, dat de gemeente Spijkenisse aan milieuheffing € 10.195.000,00 ontvangt.

De eengezinswoningen moeten aanzienlijk meer betalen dan de flatwoningen, omdat er gemiddeld meer groen en overig afval wordt aangeboden door de eengezinswoningen.

Aan de andere kant blijkt, dat er meer aanbod van huishoudelijk afval is en de verwerkingskosten van de afval blijkt hoger te zijn. Tevens blijkt uit de begroting, dat Spijkenisse momenteel de gemeente is met één van de hoogste tarieven van Nederland.

Dit jaar heeft het college samen met de gemeenteraad geheel tegen de zin van Trots op Nederland besloten, dat de tarieven met 2,41% zijn gestegen volgens de gemeentelijke inflatie. De gemeente berekent haar eigen inflatie, omdat de lonen van onze ambtenaren sneller mogen stijgen van de wethouder van Financiën dan het landelijke inflatiecijfer. Dus het tarief is al één van de hoogste binnen Nederland en wij inwoners mogen hierbovenop nog eens meer gemeentelijke inflatie betalen. Reken uit, dat de gemeente meer van u vraagt dan wat strikt noodzakelijk is.

De gemeente heeft via een overeenkomst de oude afdeling stadswerf getransformeerd in het huidige Reinis N.V. De gemeente is de enige aandeelhouder tot op dit moment, omdat de gemeente een overeenkomst heeft met Reinis N.V. van 10 jaar, waarvan er al 4 jaar voorbij zijn.

Uw milieuheffing gaat naar Reinis N.V. en Reinis N.V. haalt onze huishoudelijke afval op d.m.v. het om de week legen van de afvalcontainer. Nu begrijp ik wel, dat onderhoud, aanschaf van nieuwe onderdelen, lonen, enz. geld kost, maar meer dan 10 miljoen is wel erg veel.

Graag zou ik dan ook zien,

• dat de straten keurig schoongemaakt zouden worden binnen de gehele gemeente,
• dat het afval in plantsoenen, struiken, parken het liefst dagelijks wordt onderhouden, schoongemaakt en meegenomen,
• dat alle sloten jaarlijks worden schoongemaakt in overleg met de visvereniging,
• dat er meer afvalbakken worden geplaatst en het liefst op plekken waar mensen langslopen. Hierbij noem ik de parken, maar ook de wegen naar de winkelcentra.
• dat er milieuambtenaren komen om milieuzaken aan te pakken.
• dat de gemeenteraad contact legt via de stadsregio om te laten onderzoeken of de omringende industrie ook meer aandacht wil gaan leggen op milieu en natuur. Iets minder winst voor de industrie is echt geen onoverkomelijke situatie!

De natuur binnen onze gemeente moet in balans zijn met ons leefgenot. Beiden moeten elkaar niet in de weg staan. Zou dit wel het geval zijn, dan moet de natuur op een andere plaats worden aangevuld. De aanwezige natuur moet geoptimaliseerd worden, zodat wij er op een normale manier van kunnen genieten.

U ziet, dat er meer gedaan kan worden met uw milieuheffing, als er maar beleid voor wordt gemaakt.

Nico Akkerman

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl