Nederwiet een te krachtige joint.

joint1Cannabis is al vele jaren bekend om zijn effecten op de geest. Het gebruik van het kruid is in de westerse wereld al beschreven in 500 vóór Christus. Er is in Taiwan al een vroege referentie die 10.000 jaar oud wordt geschat. Vanuit deze cannabis die meestal medicinaal gebruikt is, is door veredeling nu een veel krachtiger kruid ontstaan.

In Nederland was in de tachtiger jaren het Nederwiet de drug voor de arme jeugd. Zelf gekweekt bevatte deze cannabis een beperkte hoeveelheid van de werkzame stof THC die meestal niet boven de 8% uitkwam.

Studenten aan de landbouwuniversiteit in Wageningen zagen na onderzoek kans door veredeling de hoeveelheid werkzame stof te verhogen tot 25%. Recente verbeteringen staan het zelfs toe het THC gehalte tot 30% op te schroeven.

Dat deze vorm van Cannabis gevaarlijk is door de grote hoeveelheid TCH is na wetenschappelijke studie aangetoond. Met name de veel grotere kans op een psychose doet artsen waarschuwen tegen het gebruik van een joint.

Daarom heeft het D66 gemeentelijk overlegorgaan van Hellevoetsluis op voorstel van Christiaan van Bremen een suggestie voor het terugdringen van het gebruik van de zware vorm van Nederwiet in het verkiezingsprogramma opgenomen.

Letterlijk staat er nu in het programma:

Uit onderzoeken komt naar voren dat het aantal werkende stoffen in nederwiet de laatste zes jaar een zeer stijgende lijn vertoont. Wetenschappers spreken er al over dat een kritische grens is bereikt en nederwiet thans tot de groep van harddrugs gerekend zou moeten worden.

Ten einde deze ontwikkeling tegen te gaan pleit D66 voor de ontwikkeling van een systeem dat in regionaal verband de hoeveelheid werkzame stoffen in de verkochte nederwiet normeert opdat deze in de vergunning van coffeeshops kan worden opgenomen.

 

Jan Bakker D66 Voorne

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl