Nieuwe website voor gemeenten op Voorne-Putten

isvpVandaag is de nieuwe website www.regiovoorne-putten.nl officieel gelanceerd door gedupeerde Martin van Engelshoven-Huls.

De vijf gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne werken binnen het intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten (ISVP) samen om zo te komen tot verbeteringen en meer samenwerking onderling.

Dat het niet altijd van een leien dakje gaat bleek in het verleden maar al te vaak. Spijkenisse is, als grootste gemeente van het eiland, de centrumgemeente waar veel taken zijn ondergebracht. Maar op sommige punten wil samenwerking nog niet geheel vlotten. De kleinere gemeenten zijn bang voor een dominante gemeente en vrezen dat dit bij een mogelijke toekomstige gemeentelijke herindeling een negatief effect kan hebben voor de eigen gemeente. Om die reden wordt samenwerking soms tegengewerkt.

De afgelopen 2 jaar is echter de roep om een betere samenwerking harder geworden en zijn er stappen genomen om hieraan invulling te geven. Vanuit de gemeenten zijn budgetten gekomen en organisatorisch heeft dit vorm gekregen in een stuurgroep die de voortgang van het ISVP project bewaakt. De stuurgroep bestaat uit de burgemeesters en gemeentesecretarissen van de vijf gemeenten. Per beleidsthema is een “trojka” (Russisch voor trio) gevormd bestaande uit drie bestuurlijke trekkers.

Om de samenwerking te optimaliseren is er de afgelopen tijd in kaart gebracht waar de onderlinge pijnpunten liggen en hoe deze aangepakt kunnen worden. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten geweest. Nu wordt het tijd om daadwerkelijk vooruitgang te boeken en door de lancering van een gezamenlijke website is dit weer een stap in de goede richting.

© M Guagliardo

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl