obs Jan Campert 50 jaar

obs-jan-campertIn 1960 is de openbare Jan Campertschool de tweede openbare lagere school van Spijkenisse, de eerste in de uitbreidingswijk Schiekamp.

Samen met de vier jaar later gebouwde Prinses Beatrixschool is de Jan Campertschool in 1995 gefuseerd tot de openbare basisschool Jan Campert, met vestigingen aan de Slauerhoffstraat 2 en Geraniumstraat 34 in Spijkenisse-noord.

In 2010 wordt het vijftigjarig bestaan gevierd. Dat feest vindt plaats in de tweede volle week van september en wordt afgesloten met een grootse REÜNIE op vrijdag 17 september as. Daarvoor worden alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten van harte uitgenodigd. Ook alle vaders en moeders die in de loop van de afgelopen 50 jaar hun steentje hebben bijgedragen aan het wel en wee van de Jan Campert zijn van harte welkom.

Vanaf 17.00 uur op 17 september zijn oud-leerkrachten en andere genodigden welkom in de feesttent aan de Slauerhoffstraat 2.

Onder het genot van een drankje en een lopend buffet zijn zij in de gelegenheid om met collega’s en andere medewerkers herinneringen op te halen.

Vanaf 19.00 uur is de reünie voor de oud-leerlingen op beide locaties. Vanaf 21.00 uur worden de gebouwen gesloten en zal de avond feestelijk worden voortgezet in de feesttent op het schoolplein aan de Slauerhoffstraat. Er is muziek, een drankje en er kan gedanst worden. De feesttent kan al eerder in gebruik genomen worden voor groepen die elkaar al gevonden hebben.

Bent u oud-leerling of oud-collega van de school, of heeft u op een andere manier met school te maken gehad, dan kunt u zich melden door geld over te maken voor uw reünieplekje.
Hieronder staan de kosten voor de reünie, waaronder inbegrepen een leuke attentie/herinnering.

€ 5 =>              van 19:00 tot 21:00 uur = (oud) leerlingen (incl. vier consumptiebonnen)

€ 10 =>            van 19:00 tot 24:00 uur = (oud) leerlingen of gasten zonder eten, maar met 10 consumptiebonnen voor warme en koude drankjes

€ 12 =>                         van 17:00 tot 19:00 uur = (oud) leerkrachten of gasten (inclusief buffet en vrij drinken tot 19 uur)

€ 17 =>                         van 17:00 tot 24:00 uur = (oud) leerkrachten of gasten (incl. buffet en vrij drinken tot 19 uur en voor de rest van de avond 10 consumptiebonnen)

Als u deel wilt nemen aan de reünie dient u het op u van toepassing zijnde bedrag over te maken op ING-rekeningnummer 4 7 5 7 9 2 7, t.n.v. Oudercommissie obs Jan Campert Reünie te Spijkenisse. Noteer dan ook even de jaren waarin de school werd bezocht of waarin u er werkte.

Voor alle informatie kunt u contact opnemen met Elly Engelen, tel. (0181) 612624 (overdag). Alle actuele informatie ook op www.jancampert.nl en op http://jancampert.hyves.nl

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl