Officiële opening schoolzone Tinte

schoolzoneOp dinsdag 1 juni hebben burgemeester De Jong en wethouder Van Lith van de gemeente Westvoorne, heemraad Van Nieuwenhuijzen van het waterschap Hollandse Delta en directeur Smit van basisschool CBS Tintestein de schoolzone in Tinte officieel geopend.

De schoolzone attendeert het autoverkeer dat voor de school veel kinderen oversteken. Door aanpassingen aan de openbare weg is deze zone zichtbaar. De schoolzone is een resultaat van het Wijkveiligheidsplan Tinte. Door een wijkschouw en gesprekken met Tintenaren, van jong tot oud, is het wijkveiligheidsplan in 2009 opgesteld. De schoolzone is een van de aanbevelingen van Tintenaren die door de gemeente in samenwerking met waterschap Hollandse Delta is gerealiseerd.

De burgemeester, de heemraad en de wethouder kwamen onder begeleiding van een politiemotor met zwaailicht en sirene op de fiets aan bij de school. Allen droegen een veiligheidshes met achterop de tekst ‘Ziet u mij?!’ Ter hoogte van schoolzone werden zij opgewacht door de leerlingen en leerkrachten van de basisschool. Burgemeester De Jong hield een korte toespraak over hoe de zone tot stand is gekomen. Vorig jaar hadden de leerlingen van groep 7/8 aangegeven dat de verkeerssituatie rondom school soms erg onveilig was. Dit werd tijdens wijkveiligheidsgesprekken door omwonenden bevestigd. De gemeente en het waterschap hebben de situatie gezamenlijk bekeken. Het resultaat hiervan is de realisatie van de schoolzone ter hoogte van de school. De heemraad Nieuwenhuijzen benadrukte het belang van verkeersveiligheid rondom de school.

De heemraad en de wethouder onthulden twee grote verkeerspalen met handjes in de kleuren geel, blauw en rood die de aandacht vestigen op de schoolzone. Vervolgens lieten de leerlingen ballonnen op en knipten de burgemeester en de schooldirecteur het lint door. De schoolzone werd officieel geopend. Als extra bijdrage aan de verkeersveiligheid kregen de leerlingen van Tintestein het verkeershesje met de tekst ‘Ziet u mij?!’. Ook kregen zij een sleutelhouder van het waterschap. Vijf leerlingen hebben vervolgens samen met de buurtagent en de twee gemeentelijk toezichthouders een kleine snelheidscontrole gehouden. Zij spraken automobilisten aan op hun snelheid en gaven uitleg over de schoolzone.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl