Ondernemerscollectief boekt succes

sita-overeenkomstWoensdag 30 juni was voor de ondernemers van Halfweg en Molenwatering een belangrijke dag.

Het collectief van bedrijven ging een overeenkomst aan ten aanzien van de inzameling van bedrijfsafval, waarmee een eensgezinde en overtuigende stap naar kwaliteitsverbetering werd gezet.

De raamovereenkomst tussen de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse (SPBS) en SITA gaat de ondernemers tal van voordelen bieden. Voorzitter Mirjam Salet en regiodirecteur Paul Valster bezegelden de samenwerking in de B&W-kamer van het stadhuis in Spijkenissse met hun handtekening.

De besparingen van deze aanpak kunnen aanzienlijk zijn, zo hebben diverse participanten op Halfweg en Molenwatering inmiddels ondervonden. Doordat brandstof- en personeelskosten van de inzameling kunnen worden gedeeld door de participanten, kunnen de individuele kosten behoorlijk omlaag. Daarnaast nemen ook de verkeers- en milieubelasting af. Innovatieve partner SITA heeft aangegeven nog een stapje verder te willen gaan, door mogelijk ’s nachts te gaan inzamelen, de mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht.

“Een eerste stap die vertrouwen wekt,” zo sprak SPBS-voorzitter Mirjam Salet, “Parkmanagement is nog maar kort van kracht in Spijkenisse, maar de bereidheid tot samenwerking die het vindt op Halfweg en Molenwatering is zeer hoopgevend. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er nog vele stappen zullen volgen.” Zij zinspeelde daarmee op de lopende tender voor beveiliging van de terreinen, waarvan binnenkort de uitkomst bekend wordt.

“Ook wij zijn erg blij met deze opdracht en zien vele voordelen in de collectiviteit van het SPBS ” aldus regiodirecteur Paul Valster van SITA Regio Randstad Zuid. “Met de overeenkomst die wij zijn aangegaan met het SPBS willen wij de samenwerking met de diverse bedrijven op bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering verder uitbouwen en kunnen wij onze bestaande inzamelroutes optimaliseren.

Dit laatste is ook in het belang van onze huidige en toekomstige opdrachtgevers. Ons doel is om zodoende het afval van alle aangesloten bedrijven op een duurzame wijze in te zamelen en te verwerken, zodat een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan een betere leefomgeving. Dit zal tevens bijdragen aan een meer duurzame uitstraling van het bedrijvenpark en alle bedrijven die daarop gevestigd zijn.”

Parkmanager Boyd Bartels toonde zich een tevreden man:”Het is heel prettig om te voelen dat alle partijen geloven in deze vorm van samenwerking. De ondernemers juichen het initiatief toe, de Gemeente is zeer positief en leveranciers willen heel graag met ons in zee. Het feit dat we vandaag in de B&W-zaal te gast mochten zijn, onderstreept het belang dat een ieder aan dit initiatief hecht.” SPBS en SITA zullen binnen afzienbare tijd alle ondernemers op de bedrijventerreinen de mogelijk bieden om aan te haken bij deze unieke samenwerking.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl