Onderzoek naar het imago Bernisse

imago300De gemeente Bernisse houdt op korte termijn een enquête onder haar inwoners. Op dit moment wordt er hard gewerkt om invulling te geven aan dit imago-onderzoek.

Over twee weken ontvangen alle huishoudens, bij de editie van een plaatselijk weekblad, een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.

De enquête is dan online in te vullen via de site van de gemeente Bernisse. De resultaten van het onderzoek worden in april 2010 bekend gemaakt.

Waarom dit onderzoek?

De reden voor dit onderzoek is het feit dat er op dit moment weinig representatieve gegevens beschikbaar zijn over de huidige situatie; onder de inwoners is er nog geen ‘nulmeting’ die aangeeft wat men kenmerkend vindt voor de gemeentelijke organisatie en de voorzieningen en omgeving in Bernisse, hoeveel belangstelling men heeft voor het lokale bestuur en via welke informatiebronnen men gemeentelijk nieuws verneemt.

Afstudeeropdracht

Het onderzoek naar het imago van Bernisse maakt onderdeel uit van de afstudeeropdracht van Jordi Smit, student aan de Hogeschool INHolland Rotterdam. In beeld wordt gebracht wat het verschil is tussen de identiteit (hoe ziet de gemeente zichzelf) en het imago (hoe zien de inwoners de gemeente).

Deze gegevens worden geanalyseerd en vervolgens wordt er een advies gegeven over hoe de gemeente Bernisse door middel van communicatie een eventuele verbetering van de identiteit en het imago kan realiseren. Het is de bedoeling om na verloop van tijd te kijken of het imago is verbeterd.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl