ONS: speerpunt veiligheid

ONS Nissewaard wil de komende jaren blijven investeren in de directe leefomgeving van de inwoners en het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke leven. Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november kenmerkt zich door veel voorstellen en voortzetting van ingeslagen beleid om dit mogelijk te maken.

Het verkiezingsprogramma is opgesteld na vele gesprekken met bewoners en vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen uit Bernisse en Spijkenisse. Een programma waarmee ONS de goede ervaringen in Spijkenisse wil voortzetten in de nieuwe gemeente Nissewaard en waarin oog is voor de behoeften van de inwoners en de identiteit van de kernen van Bernisse. Veel van de wensen en behoeften van inwoners komen overeen met waar ONS voor gaat en staat en al ruim twintig jaar invulling aan geeft.

Veilige leefomgeving

In het verkiezingsprogramma voor de nieuwe gemeente Nissewaard blijven de kernwaarden van ONS kaarsrecht overeind. Een van de kernwaarden is goed beheer van de leefomgeving. Inzet op het thema ‘Schoon, heel en veilig’ blijft groot. “Het beheer van de stad en de kernen heeft voor ONS topprioriteit”, stelt lijsttrekker Kees Dijkman. “Een voorwaarde voor prettig wonen is dat de omgeving schoon, heel en veilig is. Wij willen dat onder andere bereiken door de Schoon Schip Trein door de wijken en de kernen te laten rijden en op inspraak van de bewoners de omgeving te blijven verbeteren. Een ander voorbeeld is het voortzetten van kerngericht werken in de dorpen van Bernisse.”

ONS pleit voor de coördinatie van een veilige leefomgeving voor een wethouder Wijkveiligheid. Andere punten zijn het inzetten van meer Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s), opstellen van veiligheidsplannen per kern en wijk, lik-op-stukbeleid bij vernielingen en vervuiling en de aanpak van snelheidsmaniakken in wijken en bij scholen.

Deelnemen

ONS staat voor een samenleving waarin de inwoners zoveel mogelijk deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit door het verenigingsleven te ondersteunen en goede voorzieningen voor sport en spel te hebben. Te denken valt hierbij aan goede speelvoorzieningen voor de jongste

jeugd, maar ook aan het ondersteunen van sportverenigingen en het stimuleren van sportdeelname door subsidie. “Dat zijn vaste waarden in ons beleid. Maar meedoen is meer. Door alle nieuwe verantwoordelijkheden die op de gemeenten afkomen op sociaal gebied, zijn wij verantwoordelijk voor de zorg en participatie van inwoners. “Wij stellen daarbij de inwoner centraal en willen zorgen voor een flexibele inzet van zorg op maat”, aldus Kees Dijkman.

Lokale lasten

Zoals ONS al jaren bepleit en de laatste 20 jaar als verantwoordelijkheid dragende partij heeft waargemaakt, moeten de financiële bijdragen van de inwoner zo laag mogelijk zijn en altijd gerelateerd zijn aan voorzieningen voor alle inwoners. Ook nu de gemeente Bernisse en Spijkenisse samengaan, GEEN reële stijging van het ozb-tarief. Dus niet meer dan de inflatiecorrectie. Dit geldt voor zowel de inwoners van Bernisse als Spijkenisse.

Kandidaten

ONS Nissewaard doet dit jaar mee met een lijst van vijftig kandidaten aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een bonte verzameling van maatschappelijk betrokken inwoners uit Spijkenisse en Bernisse. Lijsttrekker is huidig wethouder Kees Dijkman, met zijn collega wethouder Jan Willem Mijnans op plek twee. Op de derde plaats staat de eerste vrouw en nieuwkomer, Jolanda Broekzitter uit Spijkenisse. Vanuit Bernisse staan 2 kandidaten op de lijst. Op nummer 5 Georgo Muller uit Heenvliet en op nummer 17 Bianca Verwijs-Weerensteijn uit Abbenbroek. Andere nieuwkomers staan op de plaatsen 8, 10, 13, 15, 20, 21, 24 en 25. “Het is een mooie lijst, waarbij we er in geslaagd zijn om ervaring te mixen met nieuwe mensen vanuit Bernisse en Spijkenisse. Goede mensen die zich allemaal willen inzetten voor de inwoners van Nissewaard. Wij zijn klaar voor de verkiezingen en de inwoners zullen de komende weken nog meer van ons horen dan dat ze al gewend zijn. Want ONS is er altijd om naar de inwoners te luisteren en niet alleen tijdens verkiezingstijd”, sluit Kees Dijkman af.

Tagged under

1 Reactie

  1. Pepijn

    Veiligheid? Op de centjes passen? De lijst van ONS bewijst dat zij niet op de centjes willen passen door de gevluchte wethouder die op kosten van de belastingbetaler carrière ging maken gewoon weer op de lijst te zetten.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl