Op onze stoep geen hondenpoep!

hondenpoep1Hondenpoep is voor veel inwoners uit Hellevoetsluis een groot punt van ergernis. Bij het Meldpunt Openbare Ruimte komen hierover regelmatig meldingen binnen.

Uit enquêtes die zijn afgenomen voor de Woonvisie Hellevoetsluis 2008-2015 blijkt dat in de meeste buurten hondenpoep het grootste punt van ondervonden hinder is.

Ook in gesprekken met bewoners in het kader van de Buurtaanpak komt dit onderwerp veelvuldig naar voren.

Hondenpoep zorgt niet alleen voor overlast in de vorm van het trappen in poep, hinder voor kinderen bij het spelen en verloedering van het straatbeeld. Hondenpoep is ook een gevaar voor de volksgezondheid. Ongeveer 10% van Nederlandse bevolking is eens besmet geweest met de eitjes van de honden- en kattenspoelworm (toxocara) die zich bevindt in o.a. hondenpoep. Daarnaast is er ook voor honden een probleem. Via de uitwerpselen kan het dodelijke canine-parvovirus worden verspreid.

De gemeente Hellevoetsluis kent geen uitgebreid hondenpoepbeleid. Op dit moment bestaat het hondenpoepbeleid uit een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in de Struyten, Kooistee en de Ravense Hoek zijn hondenuitlaatroutes aangelegd. Daarnaast kent Hellevoetsluis een tweetal losloopgebieden.

De gemeente Hellevoetsluis wil het bestaande hondenpoepbeleid verrijken en hier duidelijker met haar inwoners over communiceren. We beginnen met een pilot in de gehele Gorsingen Hoeck.

In het pilotgebied vinden een aantal activiteiten plaats op het gebied van hondenpoep. Het doel is om de overlast van hondenpoep onder de aandacht te brengen, met bewoners over oplossingen te praten, hondenuitlaatroutes aan te leggen, hier duidelijk over te communiceren en te handhaven op hondenpoep.

Posteractie tegen hondenpoep

hondenpoepIn het pilotgebied Gorsingen Hoeck wordt een hondenpoepactie gehouden. Bewoners hebben een poster in de deur gekregen die zij duidelijk zichtbaar achter het raam aan de straatkant van de woning kunnen hangen. Op onze stoep geen hondenpoep. Onder bewoners die aan deze actie meedoen, verloten we drie kerstpakketten met producten van de Plusmarkt Priem. De actie loopt tot en met 14 december 2009.

Met de winnaars wordt contact opgenomen en worden via de media bekendgemaakt.

De bewoners uit het pilotgebied zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst over hondenpoep en uitlaatroutes op maandag 30 november op het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is zowel voor hondenbezitters als voor mensen die geen hond hebben.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl