Optimalisatie onderwijs autistische kinderen

hoogbegaafdZadkine, Horizon en de Koninklijke Auris Groep teken samenwerkingsovereenkomst voor ICT-structuurklas voor leerlingen met autisme van de Zuid-Hollandse eilanden.

Leerlingen van de Zuid-Hollandse eilanden die een vorm van autisme hebben, kunnen in Spijkenisse naar de ICT-structuurklas.

Na de positieve ervaring van vorig schooljaar is dit jaar opnieuw een klas gestart. Zadkine werkt nauw samen met de Koninklijke Auris Groep (speciaal onderwijs voor leerlingen met een taalspraakstoornis, soms in combinatie met autisme) en Horizon (jeugdzorg en onderwijs). Medewerkers van de twee organisaties ondersteunen mbo Zadkine bij het realiseren van de ICT-structuurklas.

Leerlingen en ouders zijn enthousiast over de structuurklas. Een student vertelt: ‘Deze klas is de eerste klas waar ik met plezier naartoe ga. Docenten houden rekening met mijn autisme. Ik voel mij op mijn gemak in deze groep.’
Ook de ouders van de leerlingen zijn tevreden. ‘Sinds hij in deze klas zit, is hij veel socialer geworden. Hij spreekt weer af met vrienden en is gaan sporten.’
Een andere ouder merkt op: ‘Toen hij regulier onderwijs volgde, had ik regelmatig gesprekken over wat er allemaal niet goed ging. In de structuurklas is dat juist andersom. Ze gaan hier uit van wat lukt en wat goed gaat en dat is een verademing.’

Op 9 december tekenen de drie instellingen een samenwerkingsovereenkomst.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl