Persbericht schrijven – 10 tips

Wat zijn eisen voor het maken van een persbericht ? Zorg dat je informatie nieuwswaardig is. Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet, gezien het feit dat veel persberichten direct in de prullenbak verdwijnen.

Zorg voor een invalshoek met nieuwswaarde. 

Geef in de kop en eerste alinea van het persbericht een antwoord op de 5 W’s + H: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.
Geef de details in de volgende alinea.
Maak een persbericht niet langer dan een A4-tje: schrijven is schrappen.
Maak er geen reclametaal van. Schrijf zakelijk.
Klop uzelf niet te veel op de borst, probeer de tekst objectief te houden.
Een goed persbericht is in de actieve vorm geschreven. Voorkom woorden als ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’.
Controleer de tekst goed op spelling- en taalfouten. Laat een collega de tekst nog eens kritisch lezen.
Vermeld onderaan als ‘noot voor de redactie’ waar nadere informatie is te verkrijgen.
Verstuur een persbericht op naam van een journalist als je hem kent.

Voorbeeld persbericht opbouw

Een persbericht bestaat uit een aantal elementen: top, kopregel, lead, basistekst, noot voor redactie en boiler plate.

Top persbericht

Boven ieder persbericht staat PERSBERICHT. Vul dit aan met plaats en verzenddatum.

Titel

Vroeger was dit altijd in hoofdletters, maar dat is tegenwoordig niet meer gewenst. 

Kopregel

In de kopregel van het persbericht staat het nieuws. De kopregel bevat de essentie van het bericht en spoort de journalist aan om verder te lezen. Veelal zal de journalist de kopregel niet overnemen. Vul de kopregel eventueel aan met een chapeau, een toelichting op de kopregel.

Lead

In deze eerste alinea (lead) staat kort en bondig het nieuws. Wie, wat, waar? Zet het nieuws (wat) in de eerste regel. Vermeld dan de oorzaak of veroorzaker van het nieuws (wie) en de plaats (waar). Eventueel kan nog de tijd waar het nieuws is gelanceerd (wanneer) en de reden ervoor (waarom).
De hoe-vraag kan in de basistekst worden beantwoord. De antwoorden op die vragen moeten in maximaal vijftig woorden worden gegeven.

Basistekst

De basistekst behandelt het waarom, hoe en waarmee? Werk de lead in de volgende alinea’s verder uit met details, eventuele (sappige) quotes, etc. Gebruik tussenkopjes. Rangschik de alinea’s op volgorde van belangrijkheid. Het kan namelijk gebeuren dat de redactie je bericht wel wil plaatsen, maar het door plaatsgebrek in moet korten. Vaak wordt dan gewoon het onderste deel van de tekst weggelaten (maak de tekst oprolbaar).

Boiler plate

Neem een profielschets (boiler plate) van de organisatie in het persbericht op. Dit is een korte tekst over producten en diensten van de organisatie, het aantal werknemers, de omzet, de missie en dergelijke.

Noot voor redactie

Sluit het inhoudelijke deel van het persbericht af met een duidelijk afsluitteken, bijvoorbeeld een aantal platte streepjes. Op die manier is het duidelijk dat alle tekst die erna komt, niet voor publicatie is bestemd. Een noot voor redactie bevat waar meer informatie is te verkrijgen, ook buiten kantooruren. Stel verder achtergrondinformatie en foto’s ter beschikbaar via internet (www.organisatie.nl/pers).

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl