Politie en ‘groene’ handhavers controleren natuurgebieden

waterpolitieIn het kader van Natura 2000 hebben diverse handhavende instanties op Tweede Pinksterdag een integrale controle gehouden in en om delen van de Voordelta.

Het betrof o.a. het vogelrustgebied de Slikken van Voorne en het getijdengebied de Kwadehoek.

Omdat afgelopen weekend een gedeelte van het Slufterstrand bij de Tweede Maasvlakte is geopend en Slikken van Voorne en het rustgebied voor zeehonden ‘de Hinderplaat’ hier vlakbij gelegen zijn, is ook aan deze zijde gecontroleerd.

 

Vanwege de dichte zeemist zijn de ingezette boten en waterscooters van de Zeehavenpolitie en het KLPD waterscooterteam uitgeweken naar het Haringvliet waar de recreatievaart werd gecontroleerd.

De controle werd gehouden door diverse handhavende instanties, zoals de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, (OZHZ), Politie Rotterdam Rijnmond (District de Eilanden en de Zeehavenpolitie), het Zuid Hollands Landschap (ZHL) Groenservice Zuid Holland (GZH), Natuurmonumenten (NM) en het waterscooterteam van het KLPD.

In totaal kregen 23 personen een proces-verbaal voor het overtreden van o.a. de Natuurbeschermingswet, betreden verboden gebied, varen zonder vaarbewijs, te snel varen, niet voldoende reddingsvesten en documenten aan boord van snelle motorboten. Bij één persoon werd een sleepnet in beslag genomen waarmee hij zonder toestemming viste.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl