Provincie en Bernisse botsen over polder

De provincie Zuid-Holland wil nieuwe, natte natuur aanleggen aan het Spui in Bernisse.

De gemeente Bernisse ziet dat anders. De gemeenteraad heeft de natuurontwikkeling niet in het bestemmingsplan opgenomen. Het gevolg is dat grondaankoop, vergunning verlening en aanleg van het project vertraging oplopen. De provincie stelt nu zelf een een ‘inpassingsplan’op.

De gemeenteraad van Bernisse wilde de polder Zuidoord niet omvormen tot nieuwe natuur. Er zou volgens de gemeente een alternatief zijn in de vorm van eilandjes in het Haringvliet. “Maar zonder Zuidoord ontstaat een gat in de Ecologische Hoofdstructuur. Dat is niet handig”, stelt gedeputeerde Evertse.

Het tegenvoorstel van de gemeente Bernisse heeft het niet gehaald. “Eilandjes zijn gewoon veel te duur. Nog even los van allerlei andere bezwaren. Tiengemeten Oost kost 2,5 miljoen euro meer dan het beschikbare budget. De Korendijkse ondiepte kost zelfs 8 miljoen euro meer. Het is voor de provincie geen realistische optie.”

De gedeputeerde heeft inmiddels zelf in Bernisse een toelichting gegeven op de provinciale plannen. “We vegen het besluit van de gemeenteraad niet zomaar van tafel. De gemeenteraad neemt een besluit en weegt daarin vooral lokale belangen en argumenten. Dat is logisch. Maar de provincie heeft een groter belang. Dat heb ik in Bernisse uitgelegd.” Evertse benadrukt dat bewoners nog steeds bezwaar kunnen maken.

“Van 14 augustus tot en met 24 september kan het plan worden ingezien. In december wordt het inpassingsplan vastgesteld door Provinciale Staten. Daarna kunnen we verder met de aankoop van grond en begint verder overleg met de streek. In de spuimonding komt natuur, waar mensen van kunnen genieten. Met ruime recreatiemogelijkheden als fiets- en wandelpaden, een trekpontje en een uitkijktoren. Ook is er gedacht aan broedplaatsen voor vogels.”

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl