PvdA Hellevoetsluis hoort de klachten uit de buurt aan

kulck-hellevoetsluisTussen 20 en 24 november waren de vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis met de kenmerkende rode roos in de hand op bezoek in de Kulck Noord in Hellevoetsluis; deze keer voerden zij gesprekken met 72 inwoners van de Moriaanseweg Oost, Cruijsenhoekstraat, de Lagelandseweg, de Molenweg, de Julianastraat, de Mauritsplaats en de Koninginneweg over de buurt en over de lokale politiek.

Na Nieuwenhoorn, de Marinewijk, Melkweg e.o., de Vlinderwijk & Apollo was dit alweer het vijfde en tevens laatste buurtbezoek van de PvdA dit jaar.

Behalve de drie standaardvragen (plus- en minpunten van de wijk, en de van de lokale politiek gewenste veranderingen), vroegen de PvdA de mensen deze keer ook uitdrukkelijk wat zij ervan vinden dat de gemeente dreigt de subsidies van 23 mensen met een ID- of een WIW-baan te beëindigen, waardoor deze mensen feitelijk op straat komen te staan.

Als grootste pluspunten werden genoemd de Sociale Cohesie met 49% en de Rustige woonomgeving met 47%. Bij de grootste minpunten kwamen de volgende zaken uit de bus: Verkeersveiligheid met 33%, Onderhoud Openbare Ruimte met 25%, Overlast (16%) en Parkeren (10%).

onderzoek-pvda

De van de lokale politiek gewenste veranderingen betreffen met name de Verkeersveiligheid, die door 22% genoemd werd, het Onderhoud Openbare Ruimte met 19% en de Voorzieningen voor kinderen/jeugd met 12%. In deze wijk bleek dit algemene beeld echter niet voldoende inzicht te bieden, omdat er grote verschillen waren tussen verschillende straten.

De rustige woonomgeving wordt aan de Moriaanseweg slechts door 21% als pluspunt genoemd, terwijl dit aspect met name in de Julianastraat en aan de Molenweg juist veel hoger scoort. Ook opvallend waren de verschillen met betrekking tot de Sociale Cohesie: veel hoger in de Julianastraat en aan de Moriaanseweg, en – opvallend – beduidend lager aan de Cruijsenhoekstraat.

Bij de minpunten zitten de afwijkingen bij Verkeersveiligheid: wordt zeer negatief ervaren aan de Moriaanseweg met 66%, met name door het vele verkeer, hard rijden en zwaar verkeer. Het Onderhoud Openbare Ruimte laat het volgende beeld zien: zeer negatief oordeel in de Julianastraat (86%) – met name door ernstige verzakkingen van de bestrating – en aan de Mauritsplaats (75%), en laag aan de Moriaanseweg. Met betrekking het onderhoud van het openbaar groen werd vaak verteld dat de gemeente hier zo inconsequent mee omgaat, en zich zo weinig gelegen laat liggen aan wensen of zelfwerkzaamheden van bewoners.

Gezien bovenstaande kan het geen verrassing zijn dat men graag iets gedaan wil hebben aan de verkeersveiligheid op de Moriaanseweg; erg vaak werd gevraagd om eenrichtingsverkeer in deze straat, in elk geval vanaf de afslag naar het ‘Moermanplein’, en betere handhaving van de 30 km-zone. Als goede tweede wordt er gevraagd om beter Onderhoud van de Openbare Ruimte: herstel van de bestrating van de Julianastraat, en meer aandacht voor het bijhouden van het openbaar groen in de meeste straten m.u.v. de Moriaanseweg.
Zowel in het kader van de verkeersveiligheid als met betrekking tot overlast (van passerende ‘weekendjeugd’ en van lokale ‘hangjeugd’) kreeg de PvdA veel klachten te horen over te weinig ‘blauw op straat’, en de onzichtbaarheid van, en de onbekendheid met de wijkagent.

De PvdA Hellevoetsluis zal zorgen dat de genoemde problemen in deze wijk bij de juiste instanties in de gemeente worden aangekaart, en de bewoners op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De specifieke vraag die in dit buurtonderzoek aan de inwoners gesteld werd, was: “Er zijn in Hellevoetsluis circa 23 mensen werkzaam met een ID- of een WIW-baan. Dat zijn mensen die zonder een subsidie van de gemeente niet aan de bak komen, maar door deze subsidie nuttig werk doen als beheerder van de fietsenstalling, conciërge bij de volksuniversiteit of beheerder bij een buurthuis. Zij doen dit vaak al vele jaren naar aller tevredenheid. De gemeente dreigt deze subsidies nu te schrappen waardoor veel van deze mensen binnenkort op straat komen te staan. Wat vindt u daarvan?”. Veel onbegrip hiervoor, het antwoord van de inwoners laat dan ook niets aan de verbeelding over: 95% gaven aan het hier niet mee eens te zijn, en van mening te zijn dat de gemeente alles zou moeten doen om deze mensen aan het werk te houden en de bezuiniging ergens anders te vinden. In al deze gevallen vroegen de PvdA-vrijwilligers nog verder, of men zich realiseerde dat de bezuiniging dan wel ergens anders gevonden moest worden, en dat werd elke maal bevestigd. 3% hadden geen (eenduidige) mening hierover, en 1% was van mening dat deze bezuiniging onontkoombaar, en dus terecht was.

Behalve deze resultaten van dit buurtonderzoek, kwam uit alle buurtonderzoeken van het afgelopen jaar nog een tweetal aspecten naar voren waar de PvdA elke keer weer door de inwoners op aangesproken werden: hondenbeleid en communicatie met de gemeente. Bij het hondenbeleid gaat het zowel om overlast door honden (met name hondenpoep) als de te beperkte hondenuitlaatfaciliteiten en het vrijwel afwezig zijn van afvalbakken daar waar een opruimplicht van kracht is; men moet dus het netjes verzamelde poepzakje tot thuis meenemen.

De klachten over de communicatie met de gemeente betreffen een breed scala, zoals het niet beantwoorden van brieven en mails, geen opvolging geven aan meldingen via het meldpunt openbare ruimte 33250, het niet nakomen van gemaakte afspraken om contact op te nemen met de inwoner, of ‘van het kastje naar de muur’.

Ook in 2013 zal de PvdA voortgaan met het bezoeken van de wijken en buurten van Hellevoetsluis om van de bewoners te horen wat er bij hen leeft en waar de gemeente meer inspanningen in moet stoppen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl