PvdA Hellevoetsluis verontwaardigd

pvda-hellevoetsluisGisteren vond de jaarlijkse raadsvergadering plaats over de begroting van de gemeente Hellevoetsluis.

De PvdA Hellevoetsluis is verontwaardigd over het gebrek aan menselijke maat dat enerzijds uit deze begroting spreekt, en het gemak waarmee anderszins dit college de portemonnee trekt als het gaat om infrastructurele projecten.

Onze partij heeft dan ook met instemming kennis genomen van de stellingname van haar fractievoorzitter Henk Joosten tijdens de algemene beschouwingen.

Vooropgesteld staat dat ook de PvdA zich terdege realiseert dat er bezuinigd moet worden, en onze partij zal deze verantwoordelijkheid dan ook ten volle aanvaarden. Maar de keuzes die daarbij door het Hellevoetse bestuur worden genomen, zijn niet die van ons: snijden in ongeveer alles wat de Hellevoetse bewoner als mens aangaat, maar ongeremd waar het om het harde “steen” gaat.

Wat zijn de zaken waar dit college zo rigoureus in snijdt? Het gaat dan om zaken als het wegbezuinigen van een beperkt aantal mensen die nu nuttig werk doen zoals conciërge, beheerder van een buurthuis, bewakers van de fietsenstalling enz.. Mensen van vaak boven de 60 jaar die geen enkele kans meer maken op ander werk, en waarvoor de gemeentelijke kreet “participatie” wel een heel loze frase wordt: zij worden feitelijk gewoon gedumpt achter de geraniums. Het gaat dan om het intrekken van de subsidies voor peuteropvang waardoor een aanmerkelijk aantal kinderen hiervoor binnenkort niet meer in aanmerking komen. Het gaat om het sluiten van het Bureau Sociaal Raadslieden, waardoor mensen met een juridisch probleem in Hellevoetsluis niet meer geholpen worden, ondanks vooraf mooie woorden dat zij wel bij de gemeente terecht zouden kunnen. Beloften die niet waar gemaakt worden waardoor radeloze mensen tussen kastje (gemeente) en de muur (PUSH, die geen sociaal raadslieden meer heeft) gestuurd worden. Het verder beperken van de subsidies op culturele instellingen zoals theater Twee Hondjes, onder verzuchting van de plaatsvervangend fractievoorzitter van het IBH dat “het IBH de Nieuwe Veste toch al niet nodig had gevonden”. We zouden er nog meer kunnen noemen.

Maar ja, er moet wel bezuinigd worden. Een kwestie van keuzes, en welke zouden er dan gemaakt kunnen worden om bovenstaande zaken in stand te kunnen houden? Wat dacht u van een extra €163.000 die de gemeente nu wil uitrekken voor een museumkade in Hellevoetsluis, ruim een miljoen voor de aanpak van de Rijksstraatweg, enkele miljoenen voor de aanleg van een Noordelijke Randweg, en nogmaals een dergelijk bedrag voor een nieuw industrieterrein Kickersbloem III, of de onlangs uitgegeven 1,2 miljoen voor twee kunstgras voetbalvelden. Allemaal waardevolle zaken waar wij graag de portemonnee voor zouden trekken, als er voldoende geld in zou zitten; allemaal waardevolle zaken, maar waarvoor de prioriteit het volgens ons aflegt tegen die van de eerder genoemde ‘sociale’ projecten. En als we toch alles willen doen, dat is er nog een mogelijkheid: weet u dat we een van de goedkoopste gemeenten van Nederland zijn? Als we de OZB-belasting met een beperkte €6 per maand zouden verhogen, zouden wij nog steeds een van de goedkopere gemeenten zijn, en alle bovenstaande wensen kunnen vervullen. Het college had daar uiteindelijk schoorvoetend toe besloten, maar vond de coalitie van VVD en IBH (voor de gelegenheid aangevuld met Lijstje van Balen) op haar weg.

Natuurlijk wil ook de PvdA graag alle wensen, geneugten en noden vervullen zonder er meer voor te betalen, maar dat gaat niet. En als wij dan de keuze moeten maken tussen een goed en hard werkende persoon vanuit een WIW-baan achter de geraniums te schoppen, of als huiseigenaar €6 per maand extra bijdragen, dan maken wij een andere keuze dan deze coalitie.

De afdeling Hellevoetsluis van de PvdA steunt dan ook van harte de uitspraak van haar fractievoorziter Henk Joosten: “U bent hard tegen Hellevoetsluis en toont zeker geen hart voor Hellevoetsluis.”

Behalve verkeerde keuzes maken, heeft dit college ook last van een chronisch verstopt communicatiekanaal. Dit wordt des te pijnlijker duidelijk in deze tijd waar niet alles meer vanzelf loopt. Elke keer weer blijkt dat het college vanuit hun ivoren Prinsenhuistorentje besturen in plaats van met mensen en organisaties te praten. Of het nu gaat om het actief voorkomen dat een peuterspeelzaal failliet gaat, overleg te plegen met de Rechtswinkel Rotterdam dat zij het overloopputje van Hellevoetsluis worden, de uitgestoken hand van een Cultuur Platform aan te nemen om samen met de culturele instellingen de bezuinigingen te stroomlijnen, of het beantwoorden van een voorstel van de inlener van iemand met een WIW-baan om deze zijn baan te laten behouden: het leidt bijna elke keer tot een kenmerkend gedrag van een wethouder die achterstevoren op haar stoel gaat zitten om haar ambtenaren vragend aan te kijken, of tot een toezegging in de trant van “wij waren net van plan om met hen te gaan praten”.
Is het dan nog bevreemdend om vast te stellen dat de gemeente Hellevoetsluis behoort tot het kleine aantal Nederlandse gemeenten waar men contact met collegeleden zeer terughoudend aangaat, getuigen de mogelijkheden volgens de gemeentelijke website, en persoonlijke signalen die ons ter oren komen.

Samenvattend: het afdelingsbestuur van de PvdA Hellevoetsluis vindt het college van onze stad ondermaats op het gebied van sociaal beleid en communicatie met de inwoners, en onderschrijft de inbreng van haar fractievoorzitter Henk Joosten ter gelegenheid van de raadsvergadering van donderdag 8 november.
PvdA Hellevoetsluis

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl