PvdA kritisch over begroting Spijkenisse

geldkistjeDe lokale PvdA is kritisch over de begroting 2010 zoals deze door het college is voorgelegd. Omdat er de komende jaren nogal wat wordt afgesnoept van de reserves, zal er weinig ruimte zijn voor nieuwe tegenvallers in de toekomst. Dat baart de fractie zorgen.

Daarbij is de PvdA van mening dat in deze zware tijden de burgers moeten worden ontzien. Andere gemeentes hebben dit wel gedaan maar in de ogen van de PvdA kan in Spijkenisse ook de burgers minder belast worden.

Geen lastenverlaging voor de inwoners die wel mogelijk zou zijn geweest als er meer bezuinigd gaat worden.

De bezuinigingen die zijn voorgesteld zijn niet altijd in het voordeel van de inwoners. Met name de inkrimping van de openingsuren van het stadhuis kunnen ten kosten gaan van de dienstverlening.

Er wordt minder inkomsten verwacht uit de parkeergelden. Dit niet omdat deze verlaagd worden maar omdat er tijdelijk meer mogelijkheden zijn om gratis te parkeren tijdens de verbouwing van de binnenstad.

Onduidelijk is hoe de inkomsten uit het grondbedrijf de komende jaren op de begroting van invloed zijn. Spijkenisse heeft weinig vel op het bot om de tegenvallers die daaruit voort komen op te vangen.

Er is wat de PvdA betreft ook meer aandacht nodig voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Deze is door de vele branden van de laatste tijd negatief beïnvloed. Het is wenselijk dat het college zich op dat gebied meer zal inspannen.

De komende weken wordt duidelijk hoe de begroting er definitief uit komt te zien.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl