PvdA: ook huren voor middeninkomens

verhuurdDe PvdA in Spijkenisse heeft afgelopen woensdag 9 november in de gemeenteraad van Spijkenisse gepleit voor het opnieuw bereikbaar maken van de sociale huurwoningvoorraad voor woningzoekende met een jaarinkomen tussen de €33.614 en de €43.000.

Sinds januari 2011 is de voorraad sociale huurwoningen met een huurprijs tot €652,52 verplicht voor 90% bereikbaar voor mensen met een (gezamenlijk) inkomen tot € 33.614. Dit omdat Europese regelgeving uitspreekt dat er sprake is van oneigenlijke concurrentie tussen marktpartijen en woningcorporaties.

Door de toegenomen aanscherping van de hypotheekeisen vallen burgers met een inkomen net boven de € 33.614 tot € 43.000 tussen wal en schip. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Gemeend wordt dat mensen met een modaal inkomen een huur van € 700 tot € 1000 makkelijk aankunnen en niets is minder waar.

De hypotheekverstrekkers willen hen in ieder geval niet helpen. De gemeente Spijkenisse kan zelf niets aan deze landelijke regeling veranderen. Een motie van de PvdA draagt het college op om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en bij de Tweede Kamer extra aandacht te vragen voor dit probleem. De motie is meeondertekend door D66, GroenLinks en Trots en kon later op de avond ook op steun rekenen van de SP, CDA, CU/SGP, LPF en ONS. Alleen de VVD was tegen, omdat zij menen dat woningcorporaties de oplossingen moeten bieden.

Maar juist de corporaties moeten zich verplicht aan deze regeling houden, op straffe van intrekking van staatssteun die bestaat uit het verstrekken van leningen tegen iets gunstigere rentes. Ook vanuit Aedes, de koepel van woningcorporaties, is sterk aangedrongen op een verhoging van de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen.

Op dit moment op initiatief van de PvdA in de Tweede Kamer wederom een discussie gaande met een oproep aan het Europese Parlement om met oplossingen te komen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl