PvdA op zoek naar de lokale stemmentrekker

pvda-vingertjeDe ledenvergadering van de PvdA Spijkenisse en Bernisse hebben het fractieprofiel en de profielschetsen voor raadlid en lijsttrekker voor de herindelingsverkiezingen van november 2014 vastgesteld.

Op basis hiervan zal de Adviescommissie Kandidaatstelling een ontwerp kandidatenlijst opstellen die na een marginale toetsing door het afdelingsbestuur aan de ledenvergadering ter vaststelling zal worden voorgelegd.

Het afdelingsbestuur nodigt inwoners van Spijkenisse en Bernisse uit om zichzelf en/of anderen aan te melden als kandidaat gemeenteraadslid en/of kandidaat lijsttrekker bij de afdelingssecretaris Wim Vink (vink0036@planet.nl).

Aanmelding kandidaat gemeenteraadsleden

Hoewel deze aanmelding pas op maandag 6 januari 2014 sluit, roept de PvdA nu reeds op om kandidaten aan te melden die men graag op de kandidatenlijst wil zien staan. Dan kan de afdeling de betrokkenen direct benaderen voor nadere informatie over de begeleiding en selectie van de kandidaten. Zodra de aanmelding binnen is, ontvangen de kandidaten en interne bereidverklaring en gedragscode die zij ingevuld en ondertekend samen met de motivering van hun kandidatuur uiterlijk op maandag 13 januari 2014 moeten indienen. Pas dan zijn zij formeel kandidaat.

Aanmelding kandidaat lijsttrekker

De ledenvergadering op 15 april 2013 heeft besloten een ledenraadpleging te organiseren voor de verkiezing van de lijsttrekker. Bij deze ledenraadpleging, waarbij in ieder geval twee kandidaten moeten zijn, worden alle leden gevraagd schriftelijk of per internet te stemmen over de lijsttrekker. De PvdA ziet graag dat kandidaten voor de top van de kandidatenlijst zich voor deze verkiezing beschikbaar stellen. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen zich uiterlijk maandag 30 september 2013 aan te melden. Deze aanmelding dienen zij te vergezellen van een motivering en 50 handtekeningen van afdelingsleden ter ondersteuning van hun kandidatuur. Het afdelingsbestuur checkt dan deze handtekeningen en laat hen de interne bereidverklaring en erecode tekenen. Pas daarna is iemand officieel kandidaat-lijsttrekker. Het afdelingsbestuur kan dan vervolgens op woensdag 2 oktober 2013 de kandidaten voor het lijsttrekkerschap presenteren.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl