PvdA Spijkenisse gaat met de nodige aarzeling akkoord met de begroting

begrotingDe PvdA in Spijkenisse heeft in de raadsvergadering van woensdag 9 november bij monde van haar fractievoorzitter Sylvia Broekmeulen kritische geluiden laten horen ten aanzien van de begroting 2012.

Vooral de grote risico’s in de grondexploitatie baren de fractie veel zorgen.

Spijkenisse heeft nog heel veel te bouwen en rekent met inkomsten die nauwelijks of niet meer te realiseren zijn. In het verleden zijn al tientallen miljoenen euro’s gereserveerd (die daarom niet voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden) opgebouwd om deze klappen op te vangen, maar de fractie verwacht dat dit met een mogelijke nieuwe recessie in het achterhoofd ruim onvoldoende zal blijken te zijn.

Ondanks dat de gemeenteraad al ruim € 8.000.000,= bezuinigingen heeft weten in te boeken heeft het huidige college nog geen invulling gegeven aan ruim € 500.000,= oplopend tot € 1.500.000,= in 2014 . Dit betreft vooral de gemeentelijke accommodaties waar nog steeds geen beleidsnota voor verschenen is ondanks aandringen van de fractie van de PvdA in het voorjaar.

De PvdA denkt dat met het sluiten van één of meer rayonkantoren winst geboekt kan worden zonder dat daar de werkelijke dienstverlening aan de burger in gevaar komt. De PvdA besteedt liever geld aan het onderhoud van de openbare ruimte dan aan het in stand houden van 4 rayongebouwen.

De PvdA heeft haar zorgen geuit over het uitblijven van de vele beleidsnota’s waarop de begroting 2012 van toepassing is. Het was beter geweest om bijvoorbeeld een discussie over parkeertarieven te houden voor de vaststelling van de begroting. De raadsfractie van de PvdA wil andere keuzes maken, maar omdat het niet goed mogelijk is integrale afwegingen te maken tussen de verschillende beleidsterreinen is het onmogelijk een goed beeld te krijgen van eventuele negatieve financiële gevolgen voor de begroting 2012.

De PvdA Spijkenisse heeft ook grote zorgen over de landelijke bezuinigingen op Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hierbij gaat het vooral om het mogelijk verdwijnen van de persoonsgebonden budgetten, de opeenstapeling van eigen bijdragen binnen de zorg en de enorme verlagingen op het participatiebudget.

Gert-Jan Alberts, fractielid met de portefeuille Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Volksgezondheid, heeft daartoe tijdens de begrotingsraad een aantal moties ingebracht. De fractie van de PvdA vindt dat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid en ziet nu grote gevaren op kwetsbare burgers afkomen. Zo zullen de komende jaren ook binnen de Sociale Werkplaatsen veel banen geschrapt moeten worden.

Niet alle bezuinigingen zijn het gemeentelijk college aan te rekenen, maar een gevolg van landelijk overheidsbeleid, waardoor de gemeenten over minder financiële middelen beschikken. Maar er kunnen in de gemeente wel andere keuzes gemaakt worden over de besteding van de beschikbare gelden.

De fractie van de PvdA maakt daarin andere keuzes dan het college en investeert liever meer in mensen en minder in gebouwen. Hoewel de raad nog veel informatie tegoed heeft van het college, heeft de fractie van de PvdA met grote aarzeling ingestemd met de begroting 2012.

Tegenstemmen is naar het idee van de PvdA niet aan de orde, omdat Spijkenisse wel verder moet. Wel zal de fractie het college in commissies kritisch volgen en vervolgens in de gemeenteraad met moties en amendementen onze standpunten in het belang van de Spijkenisser bevolking kenbaar maken.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl