PvdA wil integraal plan problematiek in wijk De Akkers

De “sterrenmethodiek” geeft aan dat er op meerdere maatschappelijke vlakken problemen zijn in de wijk De Akkers. De problemen zijn zowel sociaal als fysiek van aard en zijn al tijdens eerdere raadsperioden gesignaleerd. In de tussentijd is er ad hoc gereageerd op deze problematiek. Maar er is geen integraal plan aanwezig, hoewel wethouder Mijnans (ONS) zich als portefeuillehouder speciaal bezig dient te houden met de wijk Akkers.

De PvdA-fractie in Spijkenisse heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2011 voorgesteld een integraal plan voor de wijk De Akkers te ontwikkelen. Ter verbetering van de in de ster-renmethodiek genoemde problemen zou volgens de PvdA een visie voor 10 jaar neergelegd moeten worden, vergezeld van een daarbij behorende kostenraming.

Omdat het college van b&w bij monde van wethouder Mijnans de ingediende motie “overbo-dig” achtte, en de raad haar mogelijkerwijs zou verwerpen, heeft de PvdA-fractie de motie niet in stemming laten brengen maar “aangehouden”. Later dit jaar, als de wijkontwikkelingsplan-nen aan de orde komen, zal de PvdA met het pleidooi voor de specifieke aanpak in De Akkers terugkomen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl