PvdA: Zorgen over bestuur Spijkenisse

bestuurshamerVanavond hebben we de tweede raadsvergadering van de nieuwe periode 2010-2014.

Een periode waarin de PvdA weet dat ze de komende 4 jaar oppositie zal voeren. En daar is niets mis mee, zes partijen zullen dat ook doen.

Bij de eerste besprekingen voor de coalitievorming heeft de voorzitter van de raad aangegeven dat het goed is bij het schrijven van een coalitieprogramma rekening te houden met zoveel mogelijk wensen van alle partijen en ook het collegeprogramma niet al te dicht te timmeren. Dit met het oog op alles wat nog op ons af komt de komende 4 jaar. Wijze woorden die onze partij zeker onderstreept. Ook werd er in die bijeenkomst gesproken over het aantal commissies en een verzoek aan alle fracties om kandidaten te leveren voor de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters. Alle fracties zijn daar serieus mee aan de slag gegaan. Ook de PvdA fractie heeft twee kandidaten voorgesteld. Op 18 maart werd ik telefonisch op de hoogte gesteld van het besluit van ONS om met de huidige coalitiepartijen verder te onderhandelen. Wij betreuren dat omdat de PvdA als 2e partij van de gemeente Spijkenisse in staat is te besturen.

Verbazingwekkend is de verdere inhoud van het gesprek. Er werd gevraagd of wij nog wensen hadden ten aanzien van het collegeprogramma en zoals wij in het 1e verkennende gesprek hebben aangegeven willen wij geen bezuinigingen vanuit de gemeente op de portefeuille Sociale Zaken en werkgelegenheid en onderwijs. De volgende vraag was of we nog wensen hadden op het gebied van commissievoorzitters. Mijn antwoord was dat wij dat al hadden ingediend in overeenstemming met de wens van de raadsvoorzitter. Nadat de heer “t Hart de namen had gehoord heeft hij mij verzocht of ik de volgorde niet om kon draaien omdat de door de PvdA voorgestelde kandidaat-voorzitter voor AZ kennelijk onaanvaardbaar voor ONS was. Omdat de heer ‘t Hart in eerste instantie niet op de hoogte was van de kandidaatstelling, ga ik ervan uit dat dit vooral een persoonlijke mening was. Uiteraard heb ik daar niet welwillend op gereageerd, omdat het mij echt te ver gaat dit soort zaken in achterkamertjes te regelen en het zeer bijzonder is dat hij of zijn fractie bepaalt wie wij als voorzitterskandidaat voordragen.

Het verzoek van de raadsvoorzitter en raadsgriffier voor een evenwichtige afstemming tussen oppositie en coalitie, grote en kleine fracties is genegeerd door ONS en de VVD. Wij vinden dat dit gedrag riekt naar de macht van de grote getallen. Dat het bij deze partijen vooral om de poppetjes gaat en niet om de kennis en kunde van de kandidaten is te betreuren.

Wij vinden dat de burgers die op ander partijen dan ONS en VVD hebben gestemd daarmee onrecht wordt aangedaan, maar er wordt hiermee vooral inbreuk gedaan op de vrije meningsuiting van alle raadsleden. De PvdA-fractie betreurt dit en maakt zich door dit voorval aan de vooravond van een nieuw college grote zorgen over de politieke besluitvorming de komende 4 jaar.

Afgelopen maandag is er door de ONS- en VVD-fractie uitgesproken welke kandidaten zij willen als voorzitters van de commissies:

voor AZ: de heer Oomen; dit had ik overigens al op 18 maart van een ONS-lid gehoord;

voor ROB: de heer Veenstra,

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de heer Tebrugge en

voor Welzijn: de heer Van der Dussen.

Daardoor acht de PvdA stemming over de commissievoorzitters op dit moment totaal overbodig. Iedereen weet de uitslag al.

Sylvia Broekmeulen (PvdA Spijkenisse)

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl