Raad Westvoorne besluit positief over verkoop woonbedrijf

wonen-westvoorneOp 15 mei heeft de Raad van de gemeente Westvoorne het besluit genomen om het gemeentelijk woonbedrijf te verkopen. Dit besluit betekent dat meteen gestart kan worden met het selectieproces van potentiële kopers voor het woonbedrijf.

De koper van het woonbedrijf staat de komende jaren voor een grote uitdaging.

Naast het verbeteren van de woningen op het gebied van onder andere energiebesparing is er een behoorlijke nieuwbouwopgave. Ook de snelle veranderingen in de woningmarkt vragen om een professionele benadering.

De huurders van het woonbedrijf zijn vanaf de start van het onderzoek ‘verzelfstandiging woonbedrijf’ tot en met het opstellen van verkooprandvoorwaarden intensief betrokken.

Ook bij het verkoopproces krijgen de huurders via de huurdersvereniging een stem in de selectiecommissie. De commissie bestaat uit de huurdersvereniging, twee wethouders, de gemeentesecretaris en de projectleider van de gemeente Westvoorne en heeft de taak om een koper te vinden voor het woonbedrijf. De verwachting is dat de selectieprocedure vier tot vijf maanden in beslag neemt. Aansluitend vinden er onderhandelingen plaats om alle afspraken definitief te maken en de koop te formaliseren.

De gemeente Westvoorne zal het woonbedrijf alleen verkopen als aangetoond wordt dat een potentiële koper minimaal voldoet aan de criteria die geformuleerd zijn in samenspraak met alle belanghebbenden. De verkoop van het woonbedrijf vindt daarom alleen plaats als er sprake is van een structurele verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl