RADAR ontvangt subsidie voor maatregelen tegen discriminatie

Per 1 augustus 2009 geeft de gemeente Hellevoetsluis uitvoering aan de nieuwe wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Bureau RADAR ontvangt een subsidie van circa € 15.000,- om in 2009 de wettelijke taken voor de gemeente uit te voeren.

RADAR is een bureau met jarenlange expertise op het gebied van discriminatie, uitsluiting en interetnische conflicten.

Voorheen ontving RADAR vanuit de rijksoverheid financiële middelen voor het bieden van ondersteuning aan gemeenten, onder andere in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Door de nieuwe wet antidiscriminatievoorzieningen zijn gemeenten nu zelf verantwoordelijk voor de plaatselijke aanpak van discriminatie. Hiervoor ontvangen gemeenten een vergoeding van het Rijk. Voor Hellevoetsluis komt dit neer op een bedrag van € 14.880,-. RADAR zal met deze subsidie de klachtenmelding, klachtenbehandeling en -registratie, monitoring en verslaglegging verzorgen.

Het beoogde effect van de wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen is dat mensen onafhankelijk bijstand krijgen bij klachten op het gebied van discriminatie. Door de registratie van klachtenmeldingen, wordt inzichtelijk wat de aard en omvang is van discriminatie en ongelijke behandeling binnen de gemeente. Discriminatie kan zo op een effectieve manier worden aangepakt.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl