Regels voor kappen bomen aangepast

boomkapIn het kader van deregulering en verbeterde dienstverlening richting burgers is de huidige APV betreffende kapvergunningen aangepast.

In plaats van een vergunning wordt een meldingsysteem gehanteerd. De aanvrager doet voortaan vooraf melding van het kappen van een boom,

Dit maakt het voor zowel de aanvrager als de gemeente een stuk makkelijker. Ook de tijd totdat men daadwerkelijk mag kappen wordt hiermee veel sneller. Indien er geen opmerkingen zijn op de melding mag de aanvrager na 4 weken gaan kappen.

De procedure verloopt nu als volgt:

Een burger heeft het voornemen om een boom te kappen en meldt dit middels een meldingsformulier aan de gemeente. De gemeente publiceert dit in de krant en op de website en er volgt een periode van 3 weken waarin belanghebbenden op de aanvraag kunnen reageren. Zowel de gemeente, omwonenden en belangenorganisaties behouden hierbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Indien de aanvrager binnen 4 weken niets heeft vernomen is de aanvraag van rechtswege toegestaan. Wanneer er een zienswijze wordt ontvangen krijgt de aanvrager hiervan bericht en treedt de normale kapvergunningprocedure in werking. De verwachting is dat 95% van alle aanvragen als melding kunnen worden afgedaan. In het overgrote deel van de aanvragen scheelt dit dus 4 tot 5 weken in doorlooptijd in vergelijk met de oude regeling. De laatste 5% waar wel een zienswijze op binnenkomt of anderszins een complicatie bij optreedt zal volgens dezelfde procedure behandeld worden zoals nu al het geval is. De KAG ( Kap Advies Groep) behandeld deze gevallen en zal zich over de melding buigen. De melding zal hierna aan het College worden voorgelegd met de vraag hier een beslissing over te nemen. Uiteraard zal deze uitgebreidere procedure wat meer tijd in beslag nemen in verband met het reageren op eventuele zienswijzen, uit laten voeren van aanvullende onderzoeken, opstellen van B&W advies, en de wettelijke bezwarentermijn na de beslissing van B&W.

Kort samengevat:

De aanvrager die een boom wil kappen stuurt hiervoor een meldingsformulier naar de gemeente, en in 95% van de gevallen kan hij na 4 weken de boom verwijderen. Dit meldingformulier is ook te vinden op het Digitaal Loket.

Dit resulteert in een effici├źntere werkwijze zonder dat de mogelijkheid tot inspraak van belanghebbenden verdwijnt.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl