Restauratie Vestingwallen en Verdedigingswerken: 700.000.- duurder

vesting-hellevoetsluisDe gemeenteraad van Hellevoetsluis is akkoord gegaan met de extra eigen financiële middelen die nodig zijn voor het project restauratie Vestingwallen en Verdedigingswerken (restauratie Front I en II).

Met het project is in totaal een bedrag van 5,325 miljoen euro gemoeid. Van de Rijksdienst krijgt de gemeente 2,43 miljoen euro aan subsidie. Dit is lager dan aanvankelijk was begroot.

Hierdoor moet de gemeente Hellevoetsluis een kleine 700.000 euro zelf extra bijdragen om aan het benodigde geraamde bedrag te komen. Dit komt bovenop de al begrootte 2,2 miljoen euro aan eigen bijdrage.

De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd, maar het college is wel gevraagd om een strakke kostenbewaking te hanteren en om met een goed plan voor uitbating van het gerestaureerde gebied te komen, wanneer het gereed is. Het college heeft bij monde van de portefeuillehouder, burgemeester Corstiaan Kleijwegt, toegezegd dat er goed op de kosten gelet zal worden, maar tevens aangegeven dat je niet zeker weet wat de uiteindelijke kosten zijn als je een bouwwerk van enkele eeuwen oud gaat restaureren.

Er zal al tijdens de restauratie, een project dat grotendeels in 2010 en 2011 zal plaatsvinden, gewerkt worden aan een plan om de vestingwallen en de verdedigingswerken meer toeristisch te benutten.

Van het benodigde extra bedrag komt 400.000 euro uit de pot voor de aanpak van de crisis. Getracht wordt om lokale partijen mee te laten profiteren van het scheppen van werk door de gemeente. Dat is ook één van de kaders die de gemeenteraad heeft aan gegeven bij de afspraken van de lokale crisisaanpak.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl