Resultaten ISD Voorne-Putten-Rozenburg 2009

moneyOndanks de economische recessie, die landelijk geleid heeft tot een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 9%, heeft de ISD de stijging beperkt weten te houden tot gemiddeld een kleine 3%.

Voor Brielle is het aantal zelfs gedaald, waardoor Brielle op nr. 1 staat van grootste dalers onder de kleine gemeenten.

In 2009 hebben 117 nieuwe klanten een WWB uitkering ontvangen van de ISD, en voor 109 mensen kon de uitkering beëindigd worden, in 36% van de gevallen doordat men weer aan het werk is gegaan. Dit resultaat is behaald door intensieve begeleiding van de klanten en goede contacten met lokale en regionale werkgevers.

Niet iedereen kan aan het werk, maar de ISD-gemeenten zijn van mening dat wel iedereen naar vermogen zou moeten kunnen participeren in de samenleving. Daarom heeft de ISD ook middels het project Iedereen Actief in 2009 65 mensen geactiveerd richting vrijwilligerswerk, scholing, of andere zinvolle bezigheden.

De ISD is ook verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers en van inburgeringsplichtige oudkomers. Aan 32 mensen is een inburgeringsaanbod gedaan, voor 74 mensen is wel de plicht tot inburgering vastgesteld, maar zijn de betrokkene zelf verantwoordelijk om zich voor te bereiden op het examen. In 2009 zijn 21 mensen geslaagd voor het inburgeringsexamen.

In het kader van armoedebestrijding is in 2009 de formulierenbrigade op pad geweest. Zij bieden hulp aan mensen die moeite hebben om de aanvraagformulieren voor onder meer het minimabeleid in te vullen. Onder meer als gevolg van deze dienstverlening is 130 keer individuele bijzondere bijstand verstrekt, en zijn 257 producten uit het minimabeleid toegekend. Hieronder valt onder meer een tegemoetkoming uit het jeugdfonds, om kinderen te laten sporten e.d.

Tenslotte hebben 262 mensen gebruik gemaakt van een of andere vorm van schuldhulpverlening (Bernisse 40, Brielle 80, Rozenburg 141).

De ISD gaat ook in 2010 door met de dienstverlening, onder het motto: Samen maken we er werk van!

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl